Bezpieczniej na Starodworcowej

starodworcowa

starodworcowa
Wzdłuż ulicy potrzebny jest chodnik                                                                     (fot. kod)

Montażu progów spowalniających i ekranów przeciwbłotnych oraz remontu chodnika wzdłuż ul. Starodworcowej domagają się stanowczo mieszkańcy naszej dzielnicy.
Jest to bardzo ważna ulica także z uwagi na to, że tedy docierają do szkoły dzieci. Troska mieszkańców o bezpieczeństwo jest zatem jak najbardziej uzasadniona. Dlatego też przygotowali oni i zgłosili kilka projektów, które – jeśli zostaną wybrane – mają szanse być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Dwa progi
Jeden z nich zakłada montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (czyli progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej. Wartość projektu oszacowano wstępnie na 10226 zł. Projekt zakłada montaż jednego progu na odcinku pomiędzy ul. Stolemów a Krętą oraz drugiego progu na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią i Wielkopolską, wraz z odpowiednim oznakowaniem pionowym. W opisie wniosku czytamy, że ze względu na fakt, iż ta ulica stanowi drogę zbiorczą dla znacznej części dzielnicy, dojazd dla autobusu 153 oraz indywidualnych samochodów do Szkoły Podstawowej nr 20, ma tam miejsce dość intensywny ruch samochodowy. Kierowcy często nie respektują ograniczenia prędkości do 50 km/h. Przyczyną tego stanu rzeczy jest – zdaniem autora wniosku – m.in. długi, prosty odcinek ulicy pozbawionej jakichkolwiek urządzeń bezpieczeństwa ruchu, co zachęca do zbyt szybkiej jazdy. Do ul. Starodworcowej na odcinku od Stolemów do skrzyżowania z ul. Wielkopolską/Chwaszczyńską dochodzi 5 bocznych wyjazdów o ograniczonej widoczności i utrudnionej możliwości włączenia do ruchu (strome podjazdy). Niesie to za sobą ryzyko kolizji. Ulica Starodworcowa jest drogą, która łączy dolną część Wielkiego Kacka, ale także Karwin II z rekreacyjnymi terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co powoduje, że okresowo (w weekendy oraz w lecie) na ulicy występuje intensywny ruch rowerowy.
W trosce o dziecii rowerzystów
Kierowcy przekraczający prędkość powodują zagrożenie dla rowerzystów poruszających się zgodnie z przepisami po jezdni. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wzdłuż ul. Starodworcowej chodzą dzieci uczęszczające do SP 20. Nierzadko muszą one przejść przez tą ulicę, aby dojść do chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy. Skrzyżowanie ulicy Krętej i Starodworcowej to również zakończenie ciągu pieszego przebiegającego od ul. Gryfa Pomorskiego przez rejon kościoła p. w. św. Wawrzyńca aż do ulicy Starodworcowej. Stąd w opisanym rejonie przez ulicę przechodzi znaczna liczba pieszych. Pomysłodawca uzasadnia, że ulica Starodworcowa nie stanowi trasy tranzytowej, ma charakter wewnątrzdzielnicowy, stąd w interesie mieszkańców jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu w tym rejonie.
Kolejny pomysł to zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, w szczególności dzieciom idącym do SP nr 20 poprzez montaż ekranów przeciwbłotnych wzdłuż ulicy Starodworcowej. Szacunkowa wartość projektu to 42257 zł. Chodzi o odcinki od ul. Stolemów do ul. Siewnej i od ul. Siewnej do przystanku autobusowego.
Ekrany i chodnik
Jak uzasadnia wnioskodawca, istniejące w tym miejscu przejście – chodnik jest bardzo wąski. Tą drogą przechodzą najczęściej dzieci idące do SP nr 20 i piesi udający się na przystanek. Droga wyznaczona dla pieszych jest bardzo wąska, co stanowi niebezpieczeństwo dla przechodzących tamtędy małych dzieci. Dodatkowo przechodzący tam piesi często narażeni są na ochlapanie błotem i wodą przez przejeżdżające pojazdy. Montaż ekranów przeciwbłotnych pomógłby zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i w kwestii dyskomfortu pieszych i kierowców w okresie jesienno-zimowym i w czasie deszczów.
Następny pomysł zakłada remont istniejącego chodnika przy ul. Starodworcowej (na odcinku od ul. Wielkopolskiej do Krętej). Szacunkowa wartość projektu to ok. 128825 zł. Dotyczy fragmentu ulicy do miejsca, w którym zakończono remont chodnika w 2014 roku (na wysokości posesji Starodworcowa nr 12). Projekt polega na remoncie istniejącego w pasie drogowym chodnika i wymianie nawierzchni z asfaltowej na betonową. Chodnik ten stanowi główne dojście mieszkańców Wielkiego Kacka do szkoły, przedszkola, sklepów, przystanków autobusowych. W chwili obecnej ten fragment chodnika jest w złym stanie technicznym (ma nierówności, ubytki nawierzchni, nieprawidłowe odwodnienie).
(kod)