Szlak pod ochroną

tablice

tablice
Tablice, zwłaszcza przy głównej ulicy, mogą być narażone na uszkodzenia       (fot. kod)

O należyte zabezpieczenie tablic na Szlaku Historycznym Wielkiego Kacka martwi się mieszkanka naszej dzielnicy.
Przypomnijmy, że pięć wielkoformatowych tablic z informacjami w języku polskim, angielskim i kaszubskim stanęło w ubiegłym roku dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy w Wielkim Kacku. O tym, że pomysł był trafiony, świadczy rosnące zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ile lat liczy historia Wielkiego Kacka i skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jak kształtowały się losy XIV-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca i wyjątkowego na mapie Gdyni miejsca, jakim jest Źródło Marii z figurą Matki Bożej? Dlaczego w Wielkim Kacku zbudowano dwie linie kolejowe – starą i nową? W którym roku wielkokacka wieś została przyłączona do Gdyni? Co oznacza nazwa Fikakowo i kiedy z Wielkiego Kacka wyodrębniły się dwie nowe gdyńskie dzielnice – Karwiny i Dąbrowa? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać właśnie dzięki Trasie Historycznej Wielki Kack. Tematem pierwszej tablicy są dzieje wsi Wielki Kack od najwcześniejszej wzmianki źródłowej w 1277 roku do współczesności. Tablica nr 2 prezentuje dzieje linii kolejowych, poprowadzonych przez Wielki Kack w XX wieku. Kolejna – z numerem nr 3 – przedstawia bogate dzieje starej parafii p. w. św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku, funkcjonującej tu od momentu lokacji wsi w 1353 roku. Przedostatnia tablica przybliża współczesny obraz dzielnicy i krótką, aczkolwiek anegdotyczną przeszłość osiedla Fikakowo. Tablica nr 5 poświęcona jest znanemu w całej Gdyni miejscu kultu religijnego, jakim jest Źródło Marii, sięgające swoimi korzeniami początków XX wieku. Trwające ponad rok, intensywne prace Rady Dzielnicy Wielki Kack i Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni oraz partnerów społecznych: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Gdynia i Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” zaowocowały powstaniem Trasy Historycznej Wielki Kack, która ma podkreślić bardzo istotny, choć mało znany rys dziejów naszego miasta.
Gdynia jest miastem nowoczesnym i dumnym ze swoich osiągnięć w ostatnich niemal dziewięciu dekadach, choć należy pamiętać o wielowiekowej historii tego miejsca.
– Gdynia leży na kaszubskiej ziemi, a wśród jej mieszkańców wielu identyfikuje się z Kaszubami – przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia. – Poza „nowymi” obywatelami powstającego w dwudziestoleciu międzywojennym miasta, którzy przybyli nad Bałtyk ze wszystkich zakątków Polski, są wśród nas także tacy, którzy mieszkają na tych terenach od zawsze.
– Uważam, że to świetny pomysł – mówi pani Maria, mieszkanka Wielkiego Kacka. – Historia naszej dzielnicy i jej kaszubski rodowód wreszcie zostały należycie uhonorowane. Martwię się jedynie o odpowiednie zabezpieczenie tych tablic. Chodzi o to, że są one ogólnodostępne i łatwo mogą stać się obiektem działań wandali, grafficiarzy, czy po prostu być zanieczyszczane przez załatwiające się czworonogi.
Czytelniczka ma pewien pomysł.
– Wiem, że to niemożliwe, by częściej patrolować okolice Szlaku Historycznego – mówi. – Ale może warto zastanowić się nad zabezpieczeniem tablic jakąś powłoką ochronną, może np. farbą, która ułatwia usuwanie napisów i zanieczyszczeń – taką, jaką stosuje się na elewacjach budynków?
(kod)