Nielegalne hałdy ziemi

hałdy

hałdy
Posypały się mandaty za… zanieczyszczanie drogi       Fot. t

Nielegalne hałdy ziemi w Gdańsku Łostowicach. Wywożenie ziemi na działki w Łostowicach i Rudnikach bez pozwolenia to temat gorący i chętnie podejmowany przez trójmiejskie media. Sprawa jest ważna, winni muszą zostać ukarani. Jednak zdaniem straży miejskiej zagłębiając się w niektóre publikacje oraz komentarze na forach internetowych, Czytelnicy mogą odnieść mylne wrażenie, jakoby strażnicy nie dość mocno zaangażowali się w wyjaśnienie okoliczności procederu. Uznali więc za stosowne by poinformować, co zostało zrobione do tej pory przez funkcjonariuszy…
Fakt nielegalnego wysypywania ziemi w Łostowicach straż ujawniła 11 maja 2015 roku. Natychmiast wszczęła postępowanie wyjaśniające i wykonała wszystkie czynności, do których była uprawniona. Swoje ustalenia przekazała następnie Wydziałowi Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 28 maja 2015 r roku przesłała policji zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa.
Jeżeli w momencie ujawnienia wykroczenia zachodzi obawa, że zdarzenie może mieć poważniejszy wymiar i istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawa zawsze przekazywana jest policji, ponieważ w takich przypadkach straż miejska nie ma uprawnień do prowadzenia dalszych czynności.
Po odebraniu informacji, że na działki przy ulicy Niepołomickiej w Łostowicach wywożona jest ziemia, patrol straży miejskiej pojechał na miejsce, by sprawdzić czy jest to działanie legalne. Kierowca jednej z ciężarówek odesłał funkcjonariuszy do kierownika budowy, z której pochodziły odpady. Ten natomiast wskazał firmę transportową, której zlecono wywóz ziemi. Jak się okazało, jej pracownicy pozostawiali odpady na dwóch działkach (jedna należy do Miasta Gdańska, druga do dewelopera), nie mając żadnych praw do tego terenu, ani zgody na korzystanie z niego. Nieprawdziwe okazały się zapewnienia osoby odpowiedzialnej, że firma transportowa posiada wszystkie niezbędne pozwolenia. Dlatego też straż miejska sporządziła wniosek do policji z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa. Działanie to było konsultowane z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdańska.
Nielegalne hałdy ziemi w Gdańsku Rudnikach. Wniosek trafił do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ponieważ wymienione w dokumentacji nazwiska domniemanych sprawców, pojawiają się również w związku z nielegalnym wywozem ziemi na działki w Rudnikach (tereny miejskie oraz należące do prywatnych właścicieli). Dokumentację tej sprawy (w wyjaśnieniu jej okoliczności również uczestniczyli strażnicy miejscy) przesłał policji Wydział Środowiska UMG.
W obu przypadkach o nielegalnym wywożeniu ziemi także na prywatne działki poinformowani zostali ich właściciele. To od nich zależy, czy również oni zgłoszą swoje roszczenia wobec osób, które dopuściły się nielegalnych praktyk.
Na kierowców ciężarówek, które wywoziły ziemię na działki w Łostowicach strażnicy miejscy nałożyli dwa mandaty karne za zanieczyszczanie drogi. W ramach swoich uprawnień funkcjonariusze straży prowadzą w tym rejonie stałe kontrole i sprawdzają czy nie dochodzi tam do kolejnych przypadków zaśmiecania terenu.

(tg)