Szpora i niesfora

Szpora

Szpora
Czy wyjaśnienia zarządu rozwieją wszelkie wątpliwości?

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku informuje, że inwestycja – budowa szeregowych domów jednorodzinnych na działkach nr 214/177, 214/186 i 625/149 położonych przy ul. Szpora nie jest niczym nowym i odbywa się w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku nr 1/2012 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i prowadzenie inwestycji w zakresie nowych budynków w celu sprzedaży – na warunkach komercyjnych – lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także domów w zabudowie szeregowej.
Sprawa budowy szeregowych domów jednorodzinnych wzdłuż ul. Szpora jest sprawą znaną od wielu lat! BUDOWĘ DOMÓW w zabudowie szeregowej, wzdłuż ulicy Szpora, położonych na działkach nr 214/177, 214/186 oraz 625/149 spółdzielnia planowała już w czasach, kiedy odbieraliście Państwo swoje mieszkania w budynkach wielorodzinnych położonych przy tej samej ulicy – wystosował zarząd spółdzielni swoje wyjaśnienie do mieszkańców. – PROSIMY O SPRAWDZENIE – W aktach notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokalu wyraziliście Państwo zgodę na prowadzenie przez własne działki sieci i urządzeń infrastruktury (energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, telefonii i kablówki), która będzie obsługiwać nieruchomość położoną na wymienionych wyżej działkach, na których powstaną domy.
PRZYPOMINAMY – Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEŁM” w Gdańsku podjęło decyzję o budowie domów w zabudowie szeregowej już w 2012 roku. ZWRACAMY UWAGĘ – W obradach Walnego Zgromadzenia, które podjęło powyższą uchwałę uczestniczyli również członkowie spółdzielni zamieszkali w budynkach wspólnot przy ul. Szpora.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA – dopuszcza w tym miejscu zabudowę do wysokości 18 m. Wysokość projektowanej zabudowy nie przekroczy 7,00 m. Planowana zabudowa jest więc znacznie mniej intensywna od tej na jaką zezwalają przepisy. Sprzedaż działek innemu developerowi lub zwrot do miasta spowodowałaby, iż z całą pewnością inny inwestor wykorzystałby maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy i uzyskanie większej powierzchni użytkowej na sprzedaż.
DOSTĘP DO ZBIORNIKA „MADALIŃSKIEGO” – zapewni projektowane utwardzone kaskadowe zejście, które wykonane będzie w ramach planowanej inwestycji i sfinansowane przez nabywców domów. Zastąpi ono wszystkie „dzikie” ścieżki prowadzące do zbiornika.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI – powyższe wyjaśnienia składa oficjalnie, jako organ zobowiązany do realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2012!

(tg)