Pod lupą apelacji

prawo

prawo
Sąd rozpatrzy zażalenie spółdzielni jesienią… Fot. tg

12 grudnia 2014 roku LWSM Morena wniosła pozew do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ (zamiast do Sądu Okręgowego) przeciwko 13 członkom RN o ustalenie istnienia stosunku korporacyjnego pomiędzy powodową Spółdzielnią a pozwanymi członkami Rady nadzorczej w związku z dokonanym przez Walne Zgromadzenie 16 marca 2013 wyborem na członków RN na kadencję 2013-2016. Zarząd chce, aby rozwiane zostały raz na zawsze wszelkie spekulacje. Rada Nadzorcza istnieje i tyle! Ale sprawa się ślimaczy, bo spółdzielni nie podobało się postanowienie sądu o niezabezpieczeniu powództwa. Sąd Apelacyjny rozpatrzy je jesienią.
29 stycznia 2015r. LWSM Morena wniosła o zabezpieczenie powództwa o ustalenie przez sąd istnienia stosunku korporacyjnego pomiędzy powodową spółdzielnią a pozwanymi członkami RN poprzez zakazanie zarządowi spółdzielni wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zakazanie głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członków RN i w sprawie wyboru nowych członków RN w trakcie WZ w dniu 7 lutego 2015r.
5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ uznał się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazano zgodnie z właściwością Sądowi Okręgowemu w Gdańsku. Pismem z 23 marca 2015 r. wniosek o zabezpieczenie został podtrzymany i wniesiono o rozpoznanie sprawy w terminie do 01.06.2015r.
1 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy oddalił wniosek LWSM Morena o zabezpieczenie. Oddalając wniosek sąd między innymi napisał: „ewentualna pozytywna odpowiedź zawarta w wyroku ustalającym istnienie tej więzi, biorąc pod uwagę stanowisko powódki, oznaczałaby zatem stwierdzenie, że doszło do skutecznego pojęcia uchwały nr 3/2012 a więc prowadziło do sprzeczności między wyrokiem w niniejszej sprawie i wyrokiem Sądu Apelacyjnego.
15 kwietnia 2015r. na to postanowienie LWSM Morena złożyła zażalenie. 6 maja 2015 odbyła się pierwsza sprawa na której sąd zdecydował, że przekazuje zażalenie do rozpoznania do Sądu Apelacyjnego, gdyż najpierw musi być rozpatrzone zażalenie.
Do tej sprawy mieszkanka Moreny złożyła interwencję uboczną, ale jak sąd zaznaczył, będzie on rozpoznany po powrocie akt z Sądu Apelacyjnego, gdzie zostanie rozpoznane zażalenie na zaskarżenie wniosku o zabezpieczenie.