Piecewska przebudowana

ulica

ulica
Droga nie do poznania… Fot. t

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie polegające na przebudowie ulicy Piecewskiej na Morenie. Przebudowany odcinek o długości blisko 600 metrów ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Rakoczego, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Jaśkowa Dolina.
Przedmiot zamówienia obejmował: naprawę nawierzchni ul. Piecewskiej w Gdańsku w istniejących (geodezyjnych) granicach pasa drogowego, usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym, regulację pionową studni, włazów, zasuw, itp.
Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, a koszt realizacji wynosił 1 183 tys. zł. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego.
(t)