Troje z gdańskich uczelni

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest po raz szósty, w ramach programu Study in Poland prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Kapituła konkursu – pod kierunkiem prof. Włodzimierza Nykiela, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP – wybrała 21 nominowanych. Spośród nich wyłonieni zostaną zwycięzcy w kategoriach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Nagrodę Specjalną otrzyma ten z kandydatów, który zdobędzie najwięcej głosów w internetowym głosowaniu – poprzez stronę: www.studyinpoland.pl/interstudent. Głosowanie trwa do godziny 16.00 15 stycznia.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 21 stycznia podczas Gali w Gdańsku towarzyszącej konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2016.
W Polsce jest już ponad 50 tysięcy studentów obcokrajowców. Dzięki nim nasze uczelnie są coraz bardziej międzynarodowe i wielokulturowe. Trzej najlepsi z nich, decyzją Kapituły, uhonorowani zostaną nagrodą INTERSTUDENT 2015 w trzech kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie oraz studia doktoranckie. W internetowym plebiscycie wybrany zostanie także laureat Nagrody Specjalnej Najpopularniejszy Student Zagraniczny w Polsce.
W tym roku do konkursu INTERSTUDENT napłynęło 130 kandydatur z 49 polskich uczelni. Wśród nich są studenci z Indii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Kanady, Rosji, Egiptu, Sri Lanki, Włoch, Izraela, Słowacji, Hiszpanii, Namibii, Korei, Armenii i Syrii. Wszyscy oni wykazują się ponadprzeciętną aktywnością: biorą udział w życiu naukowym, organizują akcje charytatywne, organizują festiwale, charytatywne zbiórki pieniędzy, pomagają kolegom w aklimatyzacji w Polsce.
(t)