Wszystko na ŚDM

sdm

sdm
Kaccy wierni angażują się w życie parafii                                                              (fot. kod)
Kapłani oraz wierni z parafii p. w. św. Wawrzyńca angażują się, jak tylko mogą, w godne przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Modlą się, pomagają i organizują noclegi dla pielgrzymów.
Jednym z przedsięwzięć jest projekt „L4”, który jak sama nazwa wskazuje, dotyczy chorych. Inicjatorzy argumentują, że chcą naśladować w ten sposób Jana Pawła II. Kiedy czekała go trudna pielgrzymka, wymagające zadanie czy po prostu wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Przygotowując Światowe Dni Młodzieży oni chcą czynić podobnie.
Bo Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale też wydarzenie mające ogromne znaczenie dla losów ludzi, dla ich wiary i dlatego wymaga duchowego wsparcia wszystkich członków Kościoła. Dlatego chorzy w każdym wieku otrzymają listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie inicjatorzy proszą wolontariuszy, młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach.
– Mamy nadzieję, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie – oświadczają. – W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu. Oprócz tego, w każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udział w projekcie znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, którą przekażemy Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży.
Kolejna akcja to „Bilet dla Brata”. Ma na celu dofinansowanie uczestnictwa w ŚDM 2016 pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Te kraje, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Pomoc jest dedykowana grupom młodzieży (parafie, wspólnoty, szkoły itp.), które rozpoczną przygotowania – duchowe i logistyczne – do udziału w ŚDM i będą potrzebowały wsparcia finansowego.
Aby wesprzeć projekt, można zakupić cegiełkę lub dokonać wpłaty na konto projektu. Wkrótce ruszy też „adopcja pielgrzymów”, czyli możliwość zaopiekowania się konkretną grupą ze Wschodu i zbierania dla niej dofinansowania na udział w ŚDM 2016.
Wydarzenie – ŚDM 2016 – rozpocznie się Dniami w Diecezjach, które pielgrzymi z całego świata spędzą na terenie wybranej przez siebie polskiej diecezji. „Bilet dla Brata” to szansa na owocne przygotowanie i radosne przeżycie tego czasu. Dzięki inicjatywom charytatywnym i kulturalnym, proponowanym w ramach projektu BdB, w organizacji ŚDM może pomóc każdy, nawet poprzez drobne, jednorazowe zaangażowanie. Jest to okazja do zaproszenia do współpracy nowych osób i realizacji nowych projektów w ramach działań diecezji, parafii, czy mniejszych wspólnot. Dzięki dofinansowaniu dla pielgrzymów, pozyskanym w ramach projektu BdB, polskie diecezje mogą spodziewać się, że na ich zaproszenie odpowie większa liczba grup ze Wschodu. Wsparcie BdB obejmuje także zakup pakietów pielgrzyma na Wydarzenia Centralne ŚDM Kraków 2016.
– Włączając się w Bilet dla Brata, otrzymujesz jeszcze więcej, niż sam dajesz! – zachęcaja organizatorzy akcji. – Odpowiadasz na zaproszenie, które może przemienić Twoją relację z Bogiem i Kościołem. Odkrywasz nowe sposoby pomnażania i wykorzystywania Twoich talentów. Współtworzysz historyczne wydarzenie i poznajesz niezwykłych ludzi z całego świata, Bierzesz udział w niepowtarzalnych inicjatywach duszpasterskich, kulturalnych i charytatywnych…
Ważne są także noclegi dla pielgrzymów. Nasi kapłani serdecznie zapraszają do przemyślenia inicjatywy podjęcia gościny młodzieży z innych krajów w kackiej wspólnocie parafialnej, w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 20 – 25 lipca 2016 r. Zapisów można dokonać w kancelarii parafialnej, bądź też drogą elektroniczną: wawrzyniec-kack@wp.pl. Więcej informacji dotyczących ŚDM można uzyskać na stronie parafialnej: www.wawrzyniec-kack.pl.
(kod)