Budżet Obywatelski startuje od nowa

budzet

budzet
Środki mogą być przeznaczone m. in. na tzw. małą architekturę                        (fot. kod)

Masz dość tego, co denerwuje Cię w okolicy? Chciałbyś to zmienić? Masz jakiś dobry pomysł? Budżet Obywatelski wymyślono właśnie po to.
Gdynia, Sopot, Gdańsk i Rumia przyjęły wspólny terminarz Budżetu Obywatelskiego. To oznacza, że wszystkie działania związane z głosowaniem odbywać się będą wcześniej, niż w latach ubiegłych. I tak, na składanie wniosków będzie czas od 1 do 30 kwietnia, a głosowanie potrwa od 12 do 25 września 2016 r.
Natomiast od 9 marca we wszystkich dzielnicach Gdyni odbywają się spotkania z mieszkańcami dotyczące potrzeb dzielnic i tegorocznych zasad Budżetu Obywatelskiego. Gospodarzami spotkań są przedstawiciele rad dzielnic i pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych.
Spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny i Rady Dzielnicy Wielki Kack już za nami. Natomiast na 21 marca zaplanowano spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Podczas tych niecodziennych konsultacji, poświęconych Budżetowi Obywatelskiemu, władze miasta zachęcają mieszkańców poszczególnych dzielnic do wskazywania ważnych dla nich projektów. W późniejszym głosowaniu wybrane zostaną najpopularniejsze wnioski, których realizację sfinansuje miasto Gdynia. Propozycje projektów może zgłosić każdy gdynianin.
Środki z Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące: ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia – tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę; rekreacji – tj. modernizacji, budowie i doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych. Ale także na sfinansowanie zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rowerzystów i innych uczestników ruchu z ograniczeniem mobilności i komunikacji – np. poprzez montaż sygnalizacji świetlnej, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmianę geometrii jezdni, tworzenie kontrapasów i innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu; działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków – np. budowy, utwardzenia i remontów nawierzchni ulic, ciągów pieszych, dróg rowerowych, parkingów samochodowych i rowerowych, placów, instalacji oświetlenia, obiektów inżynierskich, budowy i remontów publicznej infrastruktury sieciowej.
Nie da się ukryć, że Budżet Obywatelski to szansa, aby gdynianie wzięli sprawy związane z przestrzenią publiczną w swoje ręce! Środki Budżetu Obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni. W 2015 roku nasze miasto przeznaczyło na ten cel łącznie 4597797 zł. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Gdyni. Każdy głosujący oddał swój głos na projekty w wybranej przez siebie jednej dzielnicy. Efekty tych działań widzimy dzisiaj w postaci realizacji zwycięskich projektów. Jak będzie w tym roku? Budżet Obywatelski Gdyni zbliża się wielkimi krokami – nie czekaj, działaj!
(kod)