Na co wydać milion złotych z zysku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ogłosił konkurs na najlepsze przeznaczenie kwoty 1 miliona złotych z zysku wypracowanego przez Spółdzielnię w 2015 roku. Konkursowe wnioski były przyjmowane do 15 maja. Teraz czas na wyłonienie zwycięzcy. Otrzyma podziękowanie na walnym zebraniu i nagrodę.
Celem konkursu jest wytypowanie najlepszego celu na jaki mógłby być wydany jeden milion złotych z osiągniętego przez Spółdzielnię zysku w 2015 roku z korzyścią dla członków Spółdzielni – mieszkańców osiedla. W konkursie uczestniczą wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Preferowane były wnioski, które uwzględniały: przypisanie działań w wyniku wniosku jak największej liczbie członków, gdyż zysk należny jest każdemu członkowi spółdzielni, powinny dotyczyć prac remontowych albo innych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, gdyż w innym przypadku wydane środki finansowe będą obłożone podatkiem dochodowym.
Wnioski konkursowe ocenione będą przez komisję powołaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni. Ich ocena zostanie podzielona na dwa etapy. We wstępnym etapie komisja wytypuje trzy najlepsze w jej ocenie wnioski, które zostaną opublikowane na profilu FB Spółdzielni do 30 maja. Dnia 31 maja b.r. komisja wybierze najlepszy wniosek uwzględniając przy wyborze także ilość tak zwanych „lubię to” jaki wniosek uzyskał na profilu FB.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 31 maja informacją na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie spółdzielni. Wybrany wniosek konkursowy będzie podstawą przygotowania przez zarząd projektu jednej z uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM Chełm w sprawie podziału zysku. Zwycięzca otrzyma na Walnym Zgromadzeniu Członków 18 czerwca podziękowania oraz nagrodę rzeczową.

(t)