Rodzina 500+ w Gdańsku

500

500
Ponad 23 tys. wniosków w ramach Programu „Rodzina 500+” wpłynęło do tej pory do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 65 procent z nich zostało zweryfikowanych, a gdańskie rodziny otrzymały świadczenia. Poniżej ważne informacje dla zainteresowanych mieszkańców Chełmu.
Program „Rodzina 500+” wystartował 1 kwietnia 2016 roku, a pierwsze świadczenia zostały wpłacone już 11 kwietnia. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęło ponad 23 tys. wniosków. Do tej pory wypłacono prawie 18,5 mln zł dla blisko 15 tys. rodzin. Świadczenie otrzymało ponad 19,6 tys. dzieci.
Ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy?
Proces rozpatrywania wniosków jest czasochłonny, nawet w przypadku tych, w których nie trzeba weryfikować dochodów, kiedy to np. należy potwierdzić tożsamość i liczbę członków rodziny oraz to, czy wnioskodawca nie pobiera świadczeń na terenie innej gminy. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
– Oczywiście robimy wszystko, aby okres ten był jak najkrótszy – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks, kierownik Działu Obsługi Mieszkańców MOPR w Gdańsku. – Nasi pracownicy pracują nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również w weekendy – dodaje kierownik.
W Gdańsku termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczeń jest o połowę krótszy, niż przewiduje ustawa wprowadzająca świadczenie 500+, czyli wynosi ok. 1,5 miesiąca – przy założeniu, że jest on kompletny. A wnioski zawierające braki nie są rzadkością. Wśród zweryfikowanych do tej pory wniosków 3 899 zawierało błędy, natomiast 1862 wnioski były podwójne, np. w sytuacji, kiedy to jeden z małżonków złożył wniosek elektronicznie, natomiast drugi w formie papierowej lub ta sama osoba wysłała kilka razy ten sam wniosek za pomocą bankowości elektronicznej. W takich przypadkach musimy prosić wnioskodawców o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów oraz dokonać ponownej weryfikacji, co znacząco wydłuża całą procedurę.
Wnioskodawcy mogą uzyskać informację na jakim etapie procedowania znajduje się wniosek dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89 lub drogą elektroniczną na adres: 500plus@mopr.gda.pl.
Chcesz otrzymać świadczenie „Rodzina 500+” z wyrównaniem od kwietnia? Złóż wniosek do 1 lipca 2016 r. Osoby, które złożą wypełniony wniosek do 1 lipca włącznie, otrzymają pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. W przypadku wniosków złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
(t)