Kolejne ulice oświetlone

oswietlenie

oswietlenie
Okolice ul. Sezamowej pod lasem będą lepiej oświetlone                                     (fot. kod)

Trwa realizacja projektu „Oświetlenia ciemnych miejsc na Dąbrowie”, realizowanego przez naszą Radę Dzielnicy. Dzięki montażowi latarni ulicznych w kolejnych miejscach zrobi się jaśniej, a co za tym idzie – bezpieczniej.
Projekt jest konsekwentnie poszerzany o kolejne ulice. Przeważnie decyzja jest poprzedzona konsultacjami społecznymi, aby omówić z mieszkańcami najbardziej priorytetowe inwestycje na dzielnicy. To właśnie sprawy związane z oświetleniem ciemnych ulic dominowały np. swego czasu podczas konsultacji społecznych dla Dlatego RD Dąbrowy zaproponowała projekt oświetlenia niebezpiecznych miejsc na terenie naszej dzielnicy. Wiele z nich to miejsca ciemne, sąsiadujące z lasami. A budowa oświetlenia jest stosunkowo niedroga w porównaniu z budową drogi, czy chodnika. Radni wyszli z założenia, że realizując wiele inwestycji oświetleniowych naraz, firmy budowlane będą mogły dać korzystniejszą cenę, przez co będzie można zrobić dla mieszkańców jeszcze więcej i jeszcze bardziej polepszy się standard życia na Dąbrowie.
Do realizacji przekazane zostało oświetlenie ulicy Łopianowej. Warto wymienić także oświetlenie ulicy Koperkowej. Ponadto zdecydowano, że oświetlone zostaną: ul. Macierzanki, przejście piesze Ziołowa – Nagietkowa oraz odcinek ul. Kameliowej z szeregowcami. W tym ostatnim przypadku jest to poszerzenie inwestycji omawianej podczas wcześniejszych konsultacji, związanej z oświetleniem przejścia leśnego Gorczycowa-Sezamowa. Wszystkie te inwestycje uzyskały zarówno poparcie ze strony radnych dzielnicy, jak i zgromadzonych podczas konsultacji mieszkańców. Teraz wygląda na to, że od słów do czynów droga niedługa i zamierzenia są realizowane.
– Trwa właśnie budowa oświetlenia na ul. Kameliowej (odcinek szeregowy), końcu Sezamowej i końcu Gorczycowej oraz na terenach leśnych za Zespołem Szkół nr 14 – mówi Lechosław Dzierżak, przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowy. – Zachęcam do składania propozycji na kolejne inwestycje, za pośrednictwem poczty elektronicznej rada.dabrowa@gdynia.pl.

(kod)