Pora na buspasy?

buspasy

buspasy
Gdzie przydałby się dodatkowy pas dla autobusów?                                              (fot. kod)
Przepustowość naszych ulic oraz kwestia punktualności komunikacji miejskiej to sprawy, które leżą na sercu wszystkim mieszkańcom dzielnicy – tym zmotoryzowanym i tym, którzy nie mają własnych czterech kółek. Czy powstanie buspasów rozwiązałoby problem?
W celu zwiększenia jakości i efektywności transportu publicznego, w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, testowane i oceniane było rozwiązanie polegające na wyznaczeniu buspasa wzdłuż głównych gdyńskich ulic.
W ramach realizacji projektu pilotażowego, poprzedzonego analizami lokalizacji możliwych do wprowadzenia rozwiązań, wyznaczono buspasy na ul. Władysława IV (w kierunku Redłowa) oraz na Estakadzie im. E. Kwiatkowskiego (w kierunku Obłuża). Zadanie realizowane jest we współpracy z Politechniką Gdańską – partnerem Gdyni w projekcie CIVITAS DYN@MO.
W związku z powyższym, mieszkańcy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, dotyczącej wprowadzonych w Gdyni buspasów. Ankietowany musi odpowiedzieć na pytania, np. o to, w jaki sposób realizuje podróże miejskie w Gdyni (transportem zbiorowym, samochodem, rowerem), który z czynników uważa za istotny w odniesieniu do powstania buspasów (przyspieszenie komunikacji zbiorowej, ograniczenie pojemności dróg miejskich dla pozostałych użytkowników, koszt dla miasta, motywacja dla mieszkańców do przesiadania się na środki transportu publicznego). Kluczowym pytaniem jest, czy w Gdyni należy wprowadzić kolejne buspasy. Do wyboru są różne odpowiedzi (w jak największym stopniu, tylko na głównych arteriach komunikacyjnych, tylko tam, gdzie nie ograniczy to możliwości przemieszczania się samochodem osobowym lub – nie, wcale). Jest również pytanie o ocenę buspasów, które powstały w Gdyni dotychczas (ul. Władysława IV, ul. Morska, ul. Kielecka, Estakada im. E. Kwiatkowskiego).
Pojawiają się opinie, że buspasy mogłyby pojawić się także w innych miejcach. Propozycje są różne.
– Wielkopolska, Chwaszczyńska, Nowowiczlińska – zdecydowanie najbardziej brakuje buspasów tutaj – wylicza Lechosław Dzierżak, przewodniczący RD Dąbrowy. – Tylko nie zgadzamy się na zabranie pasa samochodom, chcemy dobudowania go w wolnym miejscu (a jest go sporo). Szkoda, że autorzy ankiety nie dali tego rozwiązania jako opcji do wyboru.

(kod)