Przebudowa ul. Sobieskiego

Sobieskiego

Sobieskiego
Teraz roboty bardziej dokuczliwe dla kierowców… Fot. t

Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ul. Sobieskiego. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zdecydowała o poszerzeniu zakresu inwestycji. Niestety wiąże się to również z dodatkowymi uciążliwościami dla kierowców jadących z Moreny do tej części Wrzeszcza.
Przebudowa ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Smoluchowskiego) rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Do tej pory główny zakres prac (realizowanych przez GIWK) dotyczył renowacji i przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Prace przebiegają sprawnie. Udało się wykonać renowację wszystkich kanałów sanitarnych w poboczu drogi oraz przebudować sieci wodociągowe w zakresie ponad 60 proc. przewidywanych prac. Właśnie wkraczamy w trudny dla kierowców i okolicznych mieszkańców etap prac drogowych – mówi Jacek Skarbek prezes Zarządu GIWK.
Ten etap to prace drogowe, które będą się wiązały z większymi niż pierwotnie zakładano utrudnieniami drogowymi. Zmiana ta wynika z decyzji o zastosowaniu bardziej zaawansowanej technologii odtworzenia drogi.
– Pierwotnie realizacja inwestycji w zakresie nawierzchni obejmowała jedynie jej odtworzenie, teraz dzięki pozyskanym środkom, przebudowane zostaną także poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni. Prace te mają na celu dodatkowe wzmocnienie konstrukcji drogi – wyjaśnia Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
W związku ze zmianą technologii budowy na ul. Sobieskiego zacznie obowiązywać ruch jednokierunkowy (z Wrzeszcza do Suchanina). Objazd w kierunku przeciwnym wyznaczono ulicami Smoluchowskiego i Traugutta. Dodatkowo kierowcom jadącym z Suchanina i Piecek-Migowa Zarząd Dróg i Zieleni zaleca przejazd ulicami Trzy Lipy, Piecewską i Jaśkową Doliną.
Dodatkowo ulica Jarowa pozostanie drogą bez przejazdu. Natomiast ulica Smoluchowskiego – w relacji od Cygańskiej Góry do 50 m przed ul. Jarowej nadal pozostanie bez możliwości prawostronnego parkowania.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji przedłuży się o półtora miesiąca – prace zakończą się do końca września tego roku.
Czasowe zmiany dla linii autobusowych 115, 164, 168, 199, 283, 315.
W związku z prowadzoną przebudową ul. Sobieskiego, z dniem 13 lipca od pierwszych porannych kursów wyłączony z ruchu pojazdów zostanie pas jezdni ulicy Sobieskiego w kierunku do al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Cygańska Góra do ul. Traugutta. Na czas trwania zmienionej organizacji ruchu zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
Autobusy linii 115, 164, 168, 199 i 315 jadące w kierunku do Wrzeszcza PKP, od przystanku „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” [1356] do przystanku „Uphagena” [1348] zostaną skierowane trasą objazdową ulicami: Schuberta – Cygańska Góra – Smoluchowskiego – al. Zwycięstwa – al. Grunwaldzka – Miszewskiego i dalej po stałej trasie.
Na czas trwania zmienionej organizacji ruchu nie będą obsługiwane przystanki autobusowe: „Jarowa” [1354], „Kręta” [1352], „Traugutta – Sobieskiego” [1350].
W zamian autobusy tych linii będą obsługiwać przystanki: „Szpital Zakaźny” [1916] (zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Jarową), „Centrum Medycyny Inwazyjnej” [1920], „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne” [1914], „Opera Bałtycka” [1598], „Teatr Miniatura / Radio Gdańsk” [1596].
Przystanek „Szpital Zakaźny” [1916] dla linii 283 w kierunku Wrzeszcza PKP zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Jarową.
W kierunkach przeciwnych trasy linii 115, 164, 168, 199, 283, 315 pozostaną bez zmian. Dla linii 115, 164, 168, 199 i 315 przystanek „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” [1355] (w kierunku Suchanina) zostanie przeniesiony (cofnięty) o ok. 50 m przed skrzyżowanie z ul. Cygańska Góra (dla linii 283 ww. przystanek będzie obsługiwany w stałej lokalizacji).
Uwaga! W zależności od sytuacji drogowej na ul. Smoluchowskiego i prognozowanych dużych utrudnień w ruchu, mogą zostać operacyjnie wprowadzone inne zmiany (np. skierowanie wybranych linii na inne trasy objazdowe). Zmiany te będą komunikowane na bieżąco na stronie internetowej www. ztm.gda.pl i na elektronicznych tablicach przystankowych.

(g)