Trajtkiem na Fikakowo

trajtek

trajtek
Trolejbus pojawi się na ulicach Fikakowa (fot. kod)

W przyszłym roku gdyńskie trolejbusy pojawią się na osiedlu Fikakowo. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na budowę pętli trolejbusowej, niezbędnej infrastruktury technicznej i oświetlenia.
O obsłudze tej części Wielkiego Kacka przez trolejbusy mówi się od wielu lat. Umowa na budowę pętli trolejbusowej na Fikakowie zostanie podpisana najprawdopodobniej w tym miesiącu. Roboty wykona Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Planowany termin ich zakończenia to 15 listopada tego roku.
– Prawdopodobny termin końcowego odbioru robót od wykonawcy to początek 2017 roku, ale faktyczny termin jest uzależniony od wielu czynników – mówi Teresa Horiszna, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. – Niektóre z nich, takie jak np. termin wykonania przyłączeń przez ENERGĘ czy zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, są niezależne od wykonawcy. Dlatego ostatecznego terminu odbioru końcowego nie da się określić dziś precyzyjnie.
Można jednak przyjąć, że – o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem – trolejbusy pojawią się na Fikakowie w połowie przyszłego roku.
Gdyńskie trolejbusy korzystają już z bateryjnego napędu elektrycznego na Skwerze Kościuszki i alei Jana Pawła II (linia 21).
– Mający obecnie miejsce rozwój technologii napędów elektrycznych pozwala na założenie, że bateryjny napęd elektryczny już niedługo stanie się drugim napędem – nadając trolejbusom cechy elektrobusu i tym samym zwiększając ich elastyczność w ruchu drogowym – wyjaśnia Marcin Gromadzki, rzecznik prasowy Zarządu Komunikacji Miejskiej. – Stworzy to dla nich nowe możliwości dotarcia do osiedli nieobjętych siecią trolejbusową.
W Gdyni kolejne rejony, które będą korzystać z trolejbusów wyposażonych w baterie to właśnie Fikakowo, a następnie Demptowo. W planach jest także połączenie z Ergo Areną i gdańskim Jelitkowem. W dalszej kolejności obsługę pojazdami elektrycznymi przewiduje się na obszarze Gdyni-Zachód.
Gdyńska komunikacja trolejbusowa stoi przed dużą szansą. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie zakupu m. in. 30 pojazdów elektrycznych oraz 21 baterii akumulatorowych do trolejbusów. Powinny pojawić się one na ulicach Gdyni jeszcze w 2018 roku. Pomogą one również w obsłudze trasy na Fikakowo.
Ponadto każdy nowy trolejbus, który wyjedzie na ulice Gdyni, zostanie wyposażony w gniazdo USB. Pojazdy będą „Dzielić się energią”, tak by pasażerowie mogli podładować urządzenia przenośne. Od pół roku po gdyńskich ulicach, testowo jeździ już 7 takich trolejbusów. Gniazdka USB sprawdzają się doskonale, dlatego Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych pojazdów. Już w kwietniu w mieście pojawiły się 4 Solarisy Trollino. Wprowadzeniu tych „trajtków” towarzyszy hasło „Dzielimy się energią”, bo prąd do zasilania gniazdek pochodzi z odzysku energii, czyli tak zwanej rekuperacji. Nadmiar prądu powstaje, gdy trolejbus hamuje lub jedzie z górki. Ładowanie jest oczywiście bezpłatne.
(kod)