By żyło się lepiej

przyjazna kack

przyjazna kack4 projekty walczą o głosy mieszkańców Wielkiego Kacka w ramach konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”.
Jeden z nich jest projektem wspólnym dla Kacka i Karwin. To „Głosy Wielkiego Kacka i Karwin”. Szacunkowa wartość: 17 500 zł. Projekt zakłada cykl spotkań mieszkańców z chórem parafialnym (parafii p.w. św. Karola Boromeusza), zakończonych koncertami w kościołach (parafie p. w. Niepokalanego Serca Maryi oraz św. Karola Boromeusza).
Kolejny pomysł to „Ścięcie kani w Wielkim Kacku. Szacunkowa wartość: 25 000 zł. Projekt przewiduje zorganizowanie 24 czerwca 2017 r. festynu rodzinnego z konkursami i zabawami związanymi z tradycją kaszubską. Planowane jest przedstawienie „Ścinanie kani”, w którym wystąpią artyści w tradycyjnych regionalnych strojach, a także występ Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”.
Wartość projektu „Wielki Kack – żeglarska dzielnica Gdyni” jest szacowany na 24 255 zł. Projekt przewiduje organizację cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu żeglarstwa w okresie marzec – czerwiec 2017 r. Zajęcia teoretyczne zorganizowane zostaną dla uczniów klas piątych SP nr 20, natomiast część praktyczna zrealizowana zostanie w postaci rejsu jachtem żaglowym na trasie Gdynia – Hel – Gdynia. W każdej turze uczestniczyć będzie jedna klasa. W trakcie zajęć aktywnie propagowane będą postawy proekologiczne, a także historia, kultura i tradycja regionu.
Projekt „Gramy dla Was na Wielkim Kacku” ma szacunkową wartość 5 720 zł. Przewiduje organizację cyklicznych spotkań z grami planszowymi dla wszystkich mieszkańców dzielnicy w okresie styczeń – lipiec 2017 r. Pasjonaci gier i osoby, które dopiero chcą zacząć przygodę z grami planszowymi spotykać się będą w Szkole Podstawowej nr 20.
Głosowanie odbywa się na stronie bo.gdynia.pl, razem z wyborem projektów do Budżetu Obywatelskiego. Tak jak w roku 2015 można wskazywać projekty z jednej dzielnicy – i nie musi to być dzielnica, w której mieszkamy. Na liście dzielnicowej projekty są ustawione według kolejności określonej w losowaniu.
Na tym nie koniec nowości. Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2016 jest powiązane z wyborem projektów w ramach Przyjaznej Dzielnicy, z pulą 550 tys. zł. Każda Rada Dzielnicy musiała przygotować w partnerstwie lokalnym co najmniej trzy projekty dotyczące szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy: organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa oraz działań na rzecz rodziny. Metoda głosowania jest taka, jak w Budżecie Obywatelskim. W Przyjaznej Dzielnicy wskazujemy jednak maksymalnie trzy projekty.

(kod)