Czternaście na Pieckach Migowie

Zakończył się etap weryfikacji projektów, podczas którego były one oceniane pod względem formalno-prawnym i gospodarności. W środę 10 sierpnia o godz. 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska (ul. Wały Jagiellońskie 1) odbędzie się losowanie numerów, które ustalą kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 255 projektów, z czego 18 to propozycje ogólnomiejskie.
– Numery projektów to także ułatwienie w ich promocji – mówi Sylwia Betlej z Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej gdańskiego magistratu. – Autorzy wniosków mogą krótkim komunikatem „Głosuj na projekt nr… zachęcić gdańszczan do głosowania na swoje projekty. Druga część sierpnia i początek września to bowiem czas na promocję głosowania i projektów. Dla każdego wnioskodawcy przygotowany zostanie pakiet ulotek i plakatów, a dodatkowo w różnych częściach miasta będzie rozstawiany namiot budżetu obywatelskiego z możliwością zapoznania się w projektami.
Losowanie numerów projektów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, które ustaliły kolejność ułożenia projektów na listach do głosowania, odbyło się 10 sierpnia. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 255 projektów, z czego 18 to propozycje ogólnomiejskie. Na Pieckach Migowie zgłoszono 14 projektów. Zanim zagłosujecie Państwo, warto się bardzo zastanowić.
Głosowanie będzie możliwe w dniach 12-25 września 2016 r. Odbywa się wyłącznie elektronicznie. Głosować będzie można samodzielnie lub w Punktach Konsultacyjnych, które będą znajdować się m.in. w filach bibliotek. Głosujący będzie miał do dyspozycji 6 punktów: 5 na projekty dzielnicowe i 1 na projekt ogólnomiejski. Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając im dowolną liczbę punktów. Głosować można na projekty z dowolnej dzielnicy. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 września 2016 r.
Projekt 1: Remont nawierzchni ulicy Jaśkowa Dolina. Odcinek 300 metrów – pasy dla pieszych. Koszt 350 tys. zł.
Projekt 2: „CENTRUM SPORTOWE MORENA” – oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy. „Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z oświetleniem na terenie przy XX LO w Gdańsku. Miejsce, które wybraliśmy jest bardzo dobrze zlokalizowane, otoczone zielenią, sprzyjające rekreacji. W obecnym stanie boisko jest bardzo rzadko wykorzystywane ze względu na zły stan techniczny (niebezpieczna betonowa nawierzchnia, widoczne ubytki oraz uszkodzone kosze).
Boiska będą wykorzystywane do organizowania turniejów sportowych, festynów i spotkań integracyjnych. Oświetlenie będzie umożliwiało grę i spotkania po zmroku. Dzięki dogodnej lokalizacji i położeniu w dolinie odgłosy gry nie będą przeszkadzać Mieszkańcom. Tuż obok znajdują się obecnie: boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, bieżnia z torem do skoku w dal i kryty kort tenisowy. Realizacja naszego projektu świetnie uzupełni ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy. „Projekt „”CENTRUM SPORTOWE MORENA”” będzie składał się z: nowoczesnego, bezpiecznego i komfortowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią tartanową do gry w koszykówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną, pełnowymiarowego, profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej, strefy aktywności fizycznej – siłownia na wolnym powietrzu z urządzeniami do street workout’u, strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej ze stolikami do gry w szachy i warcaby oraz ławkami, modernizacji oświetlenia całego kompleksu, uporządkowania terenów zielonych.
Jako grupa czwórki znajomych mamy nadzieję, że „”CENTRUM SPORTOWE MORENA”” stanie się popularnym miejscem aktywności fizycznej oraz spotkań zarówno młodszych jak i starszych Mieszkańców naszej dzielnicy. Chcielibyśmy, aby była to wizytówka naszej dzielnicy. Koszt 495 tys. zł.
Projekt 3: Przejścia dostępne dla wszystkich – Jaśkowa Dolina/Piecewska. Skrzyżowanie Jaśkowa Dolina/Piecewska. Przebudowa przejścia dla pieszych przez ulice na skrzyżowaniu Jaśkowa Dolina/Piecewska ( przy przystanku autobusowym w kierunku Wrzeszcza ) z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych. Zadanie skierowane jest do osób starszych i chorych, rodziców z wózkami dziecięcymi, dzieci w wieku ok. 1,5 roku, uczących się chodzić, osób z ograniczoną mobilnością np. z tzw. „balkonikiem” czy laską, osób na wózkach inwalidzkich, niedowidzących czy cierpiących na autyzm. Przebudowa zakłada: – obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni – zbudowanie strefy zatrzymania ( tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym i prowadzeniem ścieżki orientacji. Koszt wykonania ww. przebudowy przejścia wynosi 6500 zł.
Projekt 4: Poprawa Bezpieczeństwa Dzieci od ul. Piecewskiej do bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (Piecki-Migowo). Działki nr 165/62 i 165/59 w obr. 53.
Zakres rzeczowy robót określony we wniosku możliwy do zrealizowania ze środków finansowych zarezerwowanych na realizację zadań w BO 2017 po przejęciu przez Miasto ww. działek (od SM MORENA). Wniosek obejmuje: punktową naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od ul. Piecewskiej do bramy wjazdowej na teren szkoły, wykonanie ciągu pieszego na odcinku jak wyżej, utwardzenie pobocza jezdni (na odcinku jak wyżej) celem umożliwienia parkowania pojazdów, wykonanie oświetlenia ciągu pieszego ( na odcinku jak wyżej), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (na odcinku jak wyżej), wykonanie azylu na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Piecewską. Zakres rzeczowy robót określony we wniosku możliwy do zrealizowania ze środków finansowych zarezerwowanych na realizację zadań w BO 2017 po przejęciu przez Miasto (od SM MORENA) działek nr 165/62 i 165/59 w obr. 53. Koszt 280.000 zł.
Projekt 5: Oświetlenie boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze. Oświetlenie dotyczy boiska usytuowanego przy ul. Królewskie Wzgórze. Obręb 050 Numer działki 65/5. Zadanie ma na celu uzupełnienie niedawnej inwestycji finansowanej z budżetu obywatelskiego – boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze – o oświetlenie. Boisko będzie wtedy można użytkować również w jesienne lub wiosenne wieczory, kiedy zmrok zapada stosunkowo wcześnie. Wydłuży to możliwość korzystania z boiska o kilka godzin, co ma duże znaczenie, ponieważ obiekt jest bardzo popularny wśród młodych ludzi i nie starcza miejsca dla wszystkich chętnych. Lampy powinny włączać się wraz ze zmrokiem i wyłączać się ok. godz. 23:00. Natężenie oświetlenia nie musi spełniać standardów dla imprez sportowych, powinno zapewniać natężenie oświetlenia max 75 lux. Źródła światła powinny być wykonane w oszczędnej technologii np. LED. Koszt 4 latarni z podłączeniem do źródła zasilania oświetlenia ulicznego – 40 000 zł.
Projekt 6: Miasteczko ruchu drogowego w dzielnicy Piecki-Migowo. Działka 67/13 obręb 050, ul. Królewskie Wzgórze w pobliżu żłobka lub planowanej plaży do grillowania. Zadanie obejmuje projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie dzielnicy Piecki-Migowo.
Miasteczko byłoby miejscem bezpiecznej nauki poruszania się w ruchu drogowym, nauki jazdy na rowerze i miejscem zabawy dzieci i młodzieży. Na terenie miasteczka powinny znaleźć się: skrzyżowania równorzędne i z pierwszeństwem, rondo przejścia dla pieszych, znaki pionowe i poziome. W otoczeniu miasteczka powinny znaleźć się ławki i kosz na śmieci. Projekt powinien wkomponowywać elementy zieleni (przynajmniej trawniki) w jezdnie miasteczka tak, by całość nie tworzyła jednolicie zabetonowanej lub wyasfaltowanej przestrzeni. Możliwa lokalizacja to ul. Królewskie Wzgórze w sąsiedztwie żłobka lub placu zabaw (obok planowanej z BO 2016 plaży do grillowania), czyli na terenie działki 67/13 obręb 50. Koszt 200000 zł.
Projekt 7: Dom Sąsiedzki Piecki Migowo. Zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, zestaw komputerowy, biurka, stoły konferencyjne, krzesła, szafy biurowe i inny sprzęt pomocniczy. Koszt 30 tys. zł.
Projekt 8: Montaż lustra drogowego na wjeździe w ul. Warneńską. Zadanie polega na zamontowaniu lustra na wjeździe w ul. Warneńską, które ułatwiałoby kierowcom skręcającym w nią w prawo z ul. Rakoczego obserwację nadjeżdżających drogą rowerową rowerzystów.
Obecnie w tym miejscu widoczność jest bardzo utrudniona a skręt samochodów w prawo odbywa się przy jednoczesnym zielonym świetle dla rowerzystów co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Koszt 2 tys. zł.
Projekt 9: Aktywne spacery w wózkami w dzielnicy Piecki Migowo. Organizacja aktywnych spacerów na terenie Dzielnicy Piecki-Miowo -jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponadto wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek oraz inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (głównie matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponadto zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę. Koszt 5420 zł.
Projekt 10: Modernizacja schodów zewnętrznych do Przychodni Morena. Naprawa nawierzchni schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla wózków i nowych poręczy do prowadzących do przychodni. Z usług przychodni, która ma podpisane umowy z NFZ, korzysta w tej dzielnicy większość mieszkańców. Niestety stan techniczny schodów prowadzących do przychodni jest fatalny, przejście po schodach jest utrudnione szczególnie zimą. Dobrodziejstwo projektu sprzed 30 lat, aktualnie stawia pytanie o zasadność umiejscowienia schodów akurat w tej części skarpy, czyli w miejscu gdzie spad jest największy. Taki kąt nachylenia schodów, wyeliminowało wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na tak długim odcinku, możliwe jest wykonanie schodów zabiegowych / łamanych. Szerokość schodów, umożliwia wbudowanie trzeciej poręczy (w odległości ok. 1 m od już istniejącej – przykład na zdjęciu), bardzo przydatnej dla osób starszych, mogących się przytrzymać za nie obiema rękami. Koszt 60 tys. zł.
Projekt 11: Remont pasów zieleni oraz chodników w ciągu ul. Myśliwskiej. Ulica Myśliwska na odcinku od ul. Powstania Listopadowego do Stawu Wróbla (Osiedla Nad Wodą). Celem projektu jest renowacja obustronnych pasów zieleni (wraz z zabezpieczeniem przed nieprawidłowo parkującymi pojazdami i nowymi nasadzeniami zieleni sepracyjnej) w ciągu ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Powstania Listopadowego do Stawu Wróbla oraz remont nawierzchni najbardziej zniszczonych fragmentów chodnika (w szczególności chodnik po stronie południowej – po stronie osiedla Morenowe Wzgórze) w ciągu ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Powstania Listopadowego do Osiedla Nad Wodą. Koszt 292780 zł.
Projekt 12: Nordic Walking z Bobasem w dzielnicy Piecki Migowo. Organizacja zajęć Nordic Walking z Bobasem w Dzielnicy Piecki Migowo-jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponadto wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na marszu z wykorzystaniem kijów, angażującym do pracy wszystkie partie ciała. Zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem nosideł lub chust, dają możliwość budowania i pogłębiania relacji matka- matka, matka- dziecko, dziecko- dziecko, ponadto stanowią podstawę do utrwalania wzorców zdrowego stylu życia zarówno dla matek jak i dzieci. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponad to zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Koszt 5075 zł.
Projekt 13: „Polana Piecki” – siłownia plenerowa. Teren u zbiegu ulic Magellana i Kolumba należący do działki 1/5, obręb 52. „Proponujemy zbudowanie siłowni zewnętrznej nieopodal zbiegu ulic Kolumba i Magellana na skraju obszernej leśnej polany, którą nazwaliśmy umownie „”Polaną Piecki””. Znajdzie się tam 12 stanowisk do ćwiczeń (6 pylonów z dwoma przyrządami każdy) na naturalnej nawierzchni z niezbędnymi elementami małej architektury takimi jak ławki, kosz, stojak na rowery. Miejsce to znajduje się na trasie wielu spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów przemierzających ścieżki trójmiejskich lasów. Otoczenie zielenią (pasem lasu), ustronność a zarazem niewielka odległość od licznie zamieszkałych osiedli powodują, że jest to idealna lokalizacja dla inwestycji związanej z aktywnością na świeżym powietrzu. W miejscowym planie zagospodarowania ten pięknie położony ale zaniedbany teren jest przeznaczony na funkcje rekreacyjne. Lokalizacja siłowni przy dukcie leśnym na zachodnim skraju polany pozwoli projektować i realizować w przyszłości kolejne elementy parku rekreacyjnego na pozostałej części tego obszaru. Koszt 60 tys. zł.
Projekt 14: Psi raj nad Potokiem Siedleckim. W okolicach dzielnicy nie ma żadnego wybiegu dla psów. Psiarze muszą radzić sobie sami, więc często wyprowadzamy psy do lasu by mogły sobie pobiegać. Problem tkwi w tym, że dzikie zwierzęta takie jak dziki zamieszkują te tereny. Spotkanie dzika i psa nie należy do najprzyjemniejszych. Ilość psów jaka zamieszkuje Morenę jest naprawdę spora. Nie mamy tu bezpiecznego miejsca dla siebie i naszych czworonożnych przyjaciół. Dlatego większość nie decyduje się na spuszczenie psa ze smyczy. Dużo z nich przez to cierpi, ich podstawowe potrzeby takie jak rozładowanie stresu nie są zaspakajane i dlatego występują u nich problemy z usposobieniem. Niezsocjalizowane, szczekające, a nawet agresywne psy, przysparzają problemów właścicielom i wszystkim w koło. Rozwiązanie go jest dość proste. I jest to krok Gdańska do zadbania o dużą grupę mieszkańców jaką są psiarze. W naszym mieście nie mamy jeszcze wybiegu dla psów z przeszkodami. Pora to zmienić. Koszt 50 tys. zł.

(tg)