Łączy ludzi wiele…

dom

dom

Oficjalnie nie otwarty Dom Sąsiedzki Piecki Migowo, ale już działa, to miejsce spotkań dla członków spółdzielni i mieszkańców Piecek Migowa.
Dom Sąsiedzki tworzy kilka grup działających na terenie Piecek-Migowa: Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki, Fundacja Cudów Szafa, Stowarzyszenie Na Prostą, osoby i przedstawiciele stowarzyszeń wspierających a wszystko dzieje się w pomieszczeniach Przychodni Morena.
Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki jest pomysłodawcą otwarcia i głównym organizatorem – animatorem tej działalności. Jednym z celów uruchomienia tej działalności jest poprawa wizerunku dzielnicy, zwiększenie aktywności i efektywność działań mieszkańców dzielnicy Piecek Migowa. Nie wszyscy mogli znaleźć swoje miejsce w Centrum Kultury im. Jana Pawła II, teraz mogą zacząć korzystać z różnej działalności jaką zamierza organizować Dom Sąsiedzki. W ramach współpracy z Przychodnią planowane są spotkania z wyspecjalizowanym dietetykiem, pogadanki lekarzy o zdrowym trybie życia, wysokim ciśnieniu oraz spotkania z kardiologiem. Planowane też są zajęcia malarskie, które zostaną uruchomione po dokończonym remoncie pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego.
Nie wszystko zostało wyremontowane, ale spotkania się odbywają i przynoszą radość nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Działająca w Domu Sąsiedzkim Fundacja Cudów Szafa, prowadzi zajęcia dla dzieci, stara się rozwijać idee dobroczynności poprzez recykling. Celem fundacji jest nie tylko pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują motywacji oraz zrozumienia, ale także tym, którzy zwyczajnie chcą zmienić coś w swoim życiu, rozwijać własne pasje.
W ramach możliwości fundacja organizuje różnego rodzaju warsztaty, które mają ułatwić dostęp do wiedzy, umożliwić rozwijanie zainteresowań, wspierać w dążeniu do samorealizacji i pokonywaniu trudności, jakie niesie ze sobą życie. Na drodze tej idei powstały m.in. zajęcia twórczego recyklingu skierowane do dzieci w wieku 5-11 lat, realizowane w ramach projektu pt. „Artystyczne kombinacje” na terenie dzielnicy Piecek-Migowa.
To warsztaty plastyczne, dzięki którym uczestnicy rozwijają swoją inwencję twórczą i uczą się kreatywnego wykorzystania surowców wtórnych, rozwijając umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo, mieszczącego się w Przychodni Morena.
We wrześniu fundacja planuje rozpocząć zajęcia artystyczne dla seniorów, edycja tych twórczych warsztatów wystartuje w dzielnicach Piecki-Migowo i Suchanino. To nie jedyna działalność Fundacja Cudów Szafa, która prowadzi też sklep charytatywny pod nazwą „Targ Możliwości”, gdzie przez zbiórkę i sprzedaż darów zdobywa fundusze na działania Fundacji.
W pomieszczeniach Domu Sąsiedzkiego Piecki Migowo, co tydzień spotykają się członkowie Stowarzyszenia Na Prostą, to grupa wsparcia zajmująca się pomocą osobom niepełnosprawnych. Grupa powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby pacjentów przychodni Morena. Działalność grupy polega głównie na pomocy psychologicznej, psychoedukacyjnej oraz na prowadzeniu zajęć aktywizujących. Grupa współpracuje z MOPR-em, udzielana jest pomoc w pośrednictwie pracy, organizowane kursy i szkolenia oraz wycieczki.

(g)