Urzędnicy prezentują wizualizacje…

pachołek

pachołek
Fot. Materiały BRG

Gdańsk rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy Drogi Zielonej i tunelu pod Pachołkiem. Urzędnicy prezentują sielskie wizualizacje ulic w Oliwie i Osowej, choć nie wiadomo, czy kiedykolwiek znajdą się pieniądze na ich przebudowę. Ostateczny wariant budowy nowej trasy poznamy jeszcze w tym roku.
Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska odwiedzają kolejne dzielnice miasta, by przekonywać mieszkańców do budowy tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej. Podczas spotkań prezentują m.in. dotychczasowe wizualizacje Drogi Zielonej oraz – jako nowość – przebudowanych ulic Opata Rybińskiego i Kielnieńskiej. Wizualizacje te zawieszone zostały również na płocie Parku Oliwskiego. Podobną taktykę miasto przyjęło przy okazji budowy Trasy Słowackiego, kiedy pojawiały się zapowiedzi (bez wizualizacji), że „stara” ul. Słowackiego przejdzie co najmniej gruntowny remont. Choć Trasa Słowackiego przecina Wrzeszcz już od czterech lat, to kilka metrów obok niej nadal straszą koleiny, zdewastowane chodniki i zaniedbana zieleń. Jakie są zatem szanse, że podobny los nie spotka ulic w Oliwie i Osowej?
– Na tym etapie inwestycji nie jesteśmy w stanie wiążąco odpowiedzieć na to pytanie. Inwestycja jest możliwa do realizacji, jednak ostateczny jej kształt i warunki będą znane po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu – mówi w imieniu Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego Michał Piotrowski z Referatu Prasowego UMG. Jednocześnie wrzeszczanom urzędnicy obiecują remont ul. Słowackiego najwcześniej w 2018 r., ponieważ dopiero teraz prowadzone są prace nad dokumentacją techniczną.
Biuro Rozwoju Gdańska – oprócz wizualizacji – przygotowało także koncepcję szczegółowych rozwiązań dla Drogi Zielonej (m.in. w zakresie pasów ruchu, przebiegu tramwaju, chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych itp.). Jest ona zgodna z przedstawionymi wcześniej wizualizacjami – oczywiście z wyjątkiem braku budynków przy trasie, których istnienia (w takim kształcie) nie przewidują nawet obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Oprócz BRG, trzy koncepcje wraz z podwariantami (różnice dotyczą przekrojów poszczególnych odcinków, węzła z obwodnicą oraz formy prowadzenia tramwaju) układu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem – Droga Zielona przygotowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.
– Trasa Nowa Spacerowa – Droga Zielona planowana i realizowana jako istotne narzędzie rewitalizacji i reurbanizacji (dogęszczania i umiastowienia) spełniać będzie równocześnie rolę zarówno profilaktyczną wobec degradacji modernistycznej zabudowy pasma mieszkaniowego (Dolny Taras), jak i wobec problemu tempa, zakresu i charakteru suburbanizacji (Górny Taras) – czytamy w dokumencie STEŚ.
Zamiast pierzei z wizualizacji BRG, w dwóch propozycjach dla Drogi Zielonej pojawia się ekran akustyczny o długości 410 metrów, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców Zaspy przed hałasem z nowej arterii.
Wzdłuż drogi planuje się poprowadzenie trasy tramwajowej, to sporo miejsca poświęcono potrzebie zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Częściowo na auta przeznaczona mogłaby być m.in. jedna jezdnia ul. Pomorskiej , mimo że w innych fragmentach STEŚ podkreśla się jej atrakcyjny charakter przestrzenny.
Dopuszcza się utworzenie nowego parkingu na wysokości ul. Obrońców Wybrzeża (choć istnieje tam już prywatny wielokondygnacyjny obiekt) oraz budowę piętrowych parkingów „zintegrowanych z zielenią”. Zdaniem projektantów, mieszkańcy i turyści mają docierać samochodami w pas nadmorski, po to by tam… pojeździć na rowerze, pobiegać lub pospacerować z dziećmi.
Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (w tym dodatkowa Analizy Obsługi Transportowej Dolnego Tarasu) będą najważniejszymi materiałami, z których korzystać ma zwycięzca przetargu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania tzw. decyzji środowiskowych. Ponadto najlepszy oferent będzie miał za zadanie wskazanie ostatecznego wariantu realizacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ten etap przygotowań do realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej, tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej zakończyć się powinien do 31 października przyszłego roku. O wyborze firmy zdecydują: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na przygotowane opracowania (w 40 proc.).
(g)