Monitoring wód podziemnych

monitoring

monitoring
Na Żabiance powstanie otwór do poboru próbek wód podziemnych… Fot. t

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 9 mln 900 tysięcy złotych.
Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk, w tym na Żabiance oraz Pruszcz Gdański, trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.
Badania pozwalają na trwałą ochronę zasobów wodnych. – To szczególnie ważne dla Trójmiasta, które charakteryzuje się dużymi zasobami wód podziemnych. Dlatego ujęcia powierzchniowe – tak istotne w innych miastach takich jak Toruń czy Warszawa – w naszej okolicy mają zdecydowanie mniejszy udział w ogólnym spożyciu wody. Tym bardziej musimy cenić naturalne zasoby podziemne tak, aby mogły z nich korzystać kolejne pokolenia – mówi Jacek Skarbek, prezes Zarządu GIWK.
– To jedyne tak obszerne, kompleksowe i wieloaspektowe badanie wód podziemnych w kraju – dodaje zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. – Dla naszego miasta to przedsięwzięcie bardzo ważne, bo zabezpiecza dostawy dobrej wody pitnej dla kolejnych pokoleń mieszkańców Gdańska. Realizujemy ten projekt, ponieważ wspólnie z naszymi sąsiadami myślimy strategicznie i odpowiedzialnie.
Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych.
Projekt „Rozwój monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Koszty projektu to 9.877.959,00 zł., dofinansowanie maksymalnie 7.236.900,00 zł.

(t)