Wybraliśmy Budżet Obywatelski..

budzet

budzet
Ogłoszenie wyników BO    (fot. Gdynia.pl)

To już postanowione – gdynianie wybrali zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim. W głosowaniu udział wzięło 44 167 osób, czyli ok. 18,49 procent mieszkańców Gdyni.
Do realizacji wybrano 30 projektów. Po raz pierwszy gdynianie wskazywali też przedsięwzięcia w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Zrealizowanych zostanie 36 pomysłów.
– Jeszcze w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim zaangażowanie wnioskodawców było bardzo różne, często się zdarzało, że zgłaszali projekty, po czym zostawiali je samym sobie, na zasadzie, być może mieszkańcy docenią – powiedział Michał Guć podczas ogłoszenia wyników BO. – W tym roku naprawdę mieliśmy poczucie ogromnego zaangażowania, jeśli chodzi o promowanie projektów i zachęcanie mieszkańców do głosowania. Myślę, że to się również przekłada na frekwencję. A przede wszystkim przekłada się na to, że pokazujemy, że warto dbać o sprawy naszych dzielnic i chcemy, by odbywało się to tak samo w latach kolejnych.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była pierwszą prowadzoną według harmonogramu wspólnego dla Gdyni, Gdańska, Sopotu i Rumi. Pierwszą w której mieszkańcy wskazywali projekty metodą rankingową i pierwszą, gdy głosowanie na BO uzupełniał wybór projektów „Przyjazna Dzielnica”. Nowością było tez to, że w jednej dzielnicy, w nagrodę za najwyższą frekwencję, ze środków miasta zostanie zrealizowany jeszcze jeden projekt.
W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2016 do podziału było ponad 5 mln zł i premia, która w tym roku wyniosła 231 500 zł. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 141 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 10, najmniej na Witominie Radiostacji – 2. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl mieszkańcy wybrali do realizacji 30 projektów.
Przez dwa tygodnie swoje głosy na Budżet Obywatelski 2016 oddało 44 167 osób. Głosowanie już od pierwszych chwil wzbudziło ogromne zainteresowanie gdynian: tylko w ciągu dwóch pierwszych dni zagłosowało 10 tys. osób.
Całą pulę wykorzystały trzy dzielnice: Babie Doły, Działki Leśne i Pogórze. Blisko były: Karwiny (zostało 1,00 zł), Leszczynki (640,00zł), Orłowo (1,00zł), Pustki Cisowskie-Demptowo (57,00zł), Redłowo (67,00 zł), Śródmieście (105,00 zł).
W skali całego miasta nie rozdysponowane pozostało 650 198 zł. Środki te zostaną dodane do puli poszczególnych dzielnic, którą podzielą mieszkańcy w 2017 roku. Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska i place zabaw.
Rok 2016 był pierwszym, gdy głosowaniu na Budżet Obywatelski towarzyszył wybór projektów „Przyjazna Dzielnica”. To przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w partnerstwie lokalnym, dotyczące integracji mieszkańców, organizacji czasu wolnego, działań kulturalnych i sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, działań na rzecz rodziny. Dla każdej z dzielnic zarezerwowano 25 000 zł, które w wyniku głosowania mogły zostać przeznaczone na jeden bądź kilka projektów. Pula konkursu dla całego miasta wynosiła 550 000 zł.
Na projekty „Przyjaznej Dzielnicy” głosowało 16 601 osób, czyli ok. 6,95 proc. uprawnionych. Największa liczba projektów do wyboru była na Dąbrowie – 9, w kilku dzielnicach zgłoszono po trzy projekty.
Najwięcej – cztery projekty – wybrano na Dąbrowie. Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim zajęcia sportowe i rekreacyjne.
(kod)