Z Gdynią przez całe życie

Gdynia międzypokoleniowa

Gdynia międzypokoleniowa
ot. materiały prasowe
Miasto Gdynia rozpoczęło konsultacje społeczne, których celem jest przygotowanie założeń nowej odsłony lokalnej polityki międzypokoleniowej. Do udziału zaproszeni zostali gdynianie w każdym wieku – od najmłodszych, po najstarszych. Pierwsze z cyklu spotkań już za nami.
Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Michał Guć: W procesie Gdyńskiego Dialogu Międzypokoleniowego chodzi o to, abyśmy kształtowali usługi miejskie i przestrzeń miasta w taki sposób, by były one przyjazne i atrakcyjne dla każdego – niezależnie od wieku czy stopnia sprawności. I przede wszystkim, aby korzystać z potencjałów, jakie wynikają z łączenia pokoleń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – chcemy usłyszeć, jak mieszkańcy widzą to wzajemne przenikanie się pokoleń – dodał.
Pierwsze, pilotażowe spotkanie odbyło się 16 marca w Klubie Osiedlowym „Apteka”
w Chyloni (ul. Opata Hackiego 17A). Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim konieczność tworzenia otwartych przestrzeni, pozwalających na wspólne spędzanie czasu i poznawanie się. Wskazali również, że potrzebna jest organizacja zajęć, które pozwalałyby na międzypokoleniową wymianę doświadczeń – młodzież mogłaby uczyć seniorów np. korzystania z nowych technologii, a seniorzy mogliby dzielić się życiowym doświadczeniem.
Spotkanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Mieszkańcy Chyloni są żywo zainteresowani zmianami w sferze społecznej – nie tylko jako odbiorcy, ale także jako współgospodarze tych procesów. To bez wątpienia efekt wielu lat działań animacyjnych, jakie władze Gdyni podejmują w tej części miasta – mówi Marek Szymański z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, koordynator programu.
Kolejne spotkania z mieszkańcami odbędą się:

• 19.04 (środa) – Gdyńskie Centrum Filmowe, plac Grunwaldzki 2
• 8.05 (poniedziałek) – Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1

• 17.05 (środa) – Miejska Biblioteka Publiczna (Mediateka Pogórze), ul. Porębskiego 21
• 24.05 (środa) – Placówka Wsparcia Dziennego „KREATYWNI” Oksywie, ul. Płk. Dąbka 52
• 31.05 (środa) – Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 14, ul. Brzechwy 3/5
• 7.06 (środa) – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98
Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W konsultacjach może wziąć udział każdy gdynianin. Nie obowiązują zapisy – wystarczy przyjść.

Włączenie jak najszerszego grona mieszkańców, niezależnie od ich metryki, we współodpowiedzialność za miasto jest ważne. Zachęcamy do partycypacji i słuchamy głosu kolejnych pokoleń – by mieć pewność, że rozwiązania już wprowadzone są skuteczne, a te wprowadzane są potrzebne. Szeroki dialog społeczny pozwoli zbudować międzypokoleniowy pakt na rzecz seniorów. Pakt, którego beneficjentami któregoś dnia zostaniemy wszyscy – mówi Michał Guć.
Spotkania z cyklu „Z Gdynią przez całe życie” organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Są efektem przyjętej 28 września 2016 roku przez Radę Miasta uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji mają pomóc wypracować takie kierunki działań samorządu, które możliwie maksymalnie odpowiadać będą na potrzeby mieszkańców.
Inicjatywy w ramach programu wpisują się w model miasta przyjaznego starzeniu się. Taki tytuł uzyskała Gdynia od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stając się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu. Miasto jest także członkiem innych organizacji, podejmujących tematykę demograficzną, m.in. Unii Miast Bałtyckich (UBC) oraz Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change. Działania w tej sferze, prowadzone w latach 2004-2016, podsumowuje publikacja „Z Gdynią przez całe życie. Innowacyjne sposoby na międzypokoleniowe miasto”.

www.gdynia.pl