Znika Gimnazjum przy Chałubińskiego

gimnazjum

gimnazjum
Gimnazjum na Chełmie mocą reformy PiS przechodzi do historii… (t)

Od 1 września 2017 z mapy Gdańska zniknie 49 gimnazjów, w tym przy Chałubińskiego na Chełmie. Na ich miejsce powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe. Zmiany edukacyjne dotkną także licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe pierwszego stopnia. Na sesji Rady Miasta uchwalono projekt nowej sieci oświatowej Gdańska.
– Dziękuję zespołom 49 gimnazjalnych środowisk edukacyjnych, które przez 18 lat działały dla dobra młodych gdańszczan. Dziękuję za pracę i zaangażowanie dyrektorom gimnazjów, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Dzisiaj decyzją wypływającą z reformy Prawa i Sprawiedliwości szkoły te przejdą do historii – podczas dzisiejszej sesji mówił Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. Przygotowany projekt sieci edukacyjnej zgodny jest z prawem oświatowym obowiązującym od 1 września 2017 roku. Co ważne wszystkie zmiany pozytywnie opiniowane przez Gdańską Radę Oświatową – dodał Kowalczuk.
Nowa sieć oświatowa została przygotowana w 3 etapach: od sierpnia do września 2016 trwały prace wewnętrzne i analityczne, w drugim etapie – do końca grudnia odbywały się konsultacje z szerokimi środowiskami związanymi z oświatą. Proces ten zakończył się na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Następnie po uchwaleniu projektu sieci trafi on do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na przekazanie opinii. Finalnie 30 marca uchwała, trafi ponownie na sesję Rady Miasta do ostatecznego uchwalenia. Trzeci etap prac trwający do sierpnia 2017 roku to wdrażanie zmian sieci oraz wynikające z nich prace inwestycyjne.
Przy pracach nad nową siecią szkół brano przede wszystkim pod uwagę zapewnienie możliwie niskiej zmianowości, która wpływa na komfort uczenia się dzieci i młodzieży oraz komfort pracy nauczycieli. Podejmowane decyzje były indywidualne dla każdej dzielnicy i jej potrzeb.
Od 1 września w Gdańsku będą 74 szkoły podstawowe, w tym 2 Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz 4 szkoły specjalne i przyszpitalne. Na edukacyjnej mapie pojawi się 5 nowych szkół podstawowych, w tym 2 Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W trosce o dorosłych gdańszczan, którzy chcą uzupełnić swoją edukację, będzie również jedna szkoła podstawowa dla osób dorosłych.
W niektórych przypadkach konieczna była zmiana obwodów. Co ważne nie będzie ona jednak obowiązywała dzieci już uczących się w konkretnych placówkach, chyba, że taka będzie wola rodziców. W takich sytuacjach będzie to możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku.
W przypadku powstania nowej szkoły podstawowej, mówimy o prowadzeniu naboru do szkoły od podstaw, czyli od klasy 0. Przy czym trzeba pamiętać, że w szkole zawsze pozostają uczniowie wygaszanych gimnazjach (w przypadku powołaniu szkoły podstawowej na bazie wygaszanego gimnazjum).
Reforma dotknie nie tylko szkoły podstawowe, ale również licea, technika i szkoły zawodowe.
Od 1 września 2017 roku pojawi się jedno nowe liceum ogólnokształcące z klasami dwujęzycznymi, które wzbogaci gdańską ofertę edukacyjną. Rozpocznie się również proces likwidacji jednego liceum, które dzisiaj wchodzi w skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, gdzie chcemy rozwijać ofertę szkolnictwa zawodowego i przygotować się na przyjęcie podwójnego rocznika.
Ustawa zakłada, że w zespołach nie można łączyć szkół tych samych typów, czyli szkół podstawowych, liceów, techników, szkół zawodowych pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie w Gdańsku są szkoły łączące w zespole te same typy szkół. Projekt sieci zakłada rozdzielenie typów szkół w poszczególnych zespołach. Rozwiązanie to jest jedynym optymalnym pod względem prawnym.
Szacunkowy, łączny koszt reformy to ponad 37 mln zł. Na sumę tą składają się koszty związane z pojawieniem się w szkołach podstawowych pracowni przedmiotowych wraz z ich wyposażeniem. W tej kwocie ujęte są również koszty administracyjne i infrastrukturalne (m. in. koszty dostosowania szatni i sanitariatów). Trzeba pamiętać, że wszystkie zmiany muszą być wykonane do 1 września 2017 roku.
Koszt reformy to także koszty osobowe. W roku 2016 w Gdańsku w placówkach jednostek samorządu terytorialnego funkcjonuje 6603 etatów nauczycielskich. Tylko w gimnazjach jest obecnie 1311 etatów nauczycielskich. Od 1 września 2017 roku zagrożone są 392 etaty nauczycielskie, koszt likwidacji tych etatów to 3,8 mln. zł. Dodatkowo w tym roku zagrożonych jest również 65 etatów administracyjnych. Co ważne najbardziej zagrożeni są najmłodsi nauczyciele, którzy w najmniejszych stopniu chronieni są przepisami prawa pracy. Kolejne lata to również kolejne koszty osobowe. W 2018 roku zagrożonych jest 186 etatów nauczycielskich , co niesie ze sobą koszt 3,9 mln. zł. Rok 2019 to kolejne 200 etatów, których likwidacja wiąże się z wydaniem 4,5 mln zł. Podsumowując w latach 2017 -2019 zagrożonych jest 780 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 12, 2 mln.
Od 1 września zmiany pojawią się również w sieci przedszkoli. Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 58 przedszkoli samorządowych. Nowy rok przedszkolny rozpoczną dzieciaki w dwóch nowych przedszkolach: przy ul. Damroki i przy ul. Dąbka. Do dwóch placówek łącznie pójdzie 425 przedszkolaków. W najbliższych latach sieć szkół zostanie wzbogacona o kolejne placówki powstające w południowych dzielnicach Gdańska. W 2017 roku zakończyć się mają prace przy powstającym nowym przedszkolu i żłobku przy ul. Kolorowej. Będą to placówki najbardziej wysunięte na południe na mapie Gdańska. W 2018 roku planowane jest oddanie do użytku przedszkola i szkoły przy ul. Jabłoniowej. W tym samym rok zakończone mają zostać prace przy Metropolitarnej Szkole na Kowalach. Inwestycje te mają wesprzeć edukacyjną sieć tej części naszego miasta.

(g)