Wygrał dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy z ulicy Lipowej oraz lipa drobnolistna z ulicy Chwarznieńskiej – to dwa nowe pomniki przyrody, które wytypowali sami mieszkańcy. Drzewa wyłoniono w konkursie Biura Ogrodnika Miasta „Moje drzewo- nasz pomnik”.
Na konkurs wpłynęły 104 zgłoszenia, spośród nich wybrano dwa zwycięskie. Komisja dokonując wyboru zwracała głównie uwagę na takie cechy drzew jak sędziwy wiek, obwód pierśnicowy i dobry stan zdrowotny rokujący kandydatom długie życie.
– Niestety, tylko dwa drzewa zostały zakwalifikowane. Większość nie spełniała kryteriów wymiarowych, bądź nie mogła być uwzględniona z powodu opanowania przez patogeny grzybowe. – mówi Beata Wegner z Biura Ogrodnika Miasta.
Rośnie od XIX wieku
Jednym ze zwycięskich drzew jest dąb szypułkowy, który ma 400 cm obwodu pierśnicowego. Latem rzuca przyjemny cień na spacerujących chodnikiem wzdłuż ulicy Lipowej. Zgłosiła go Pani Irena Feszak, wg wyliczeń rośnie tam od ponad 120 lat. Dawno temu stare dęby czczono jako bóstwa – wierzono, że mają magiczną moc. Orzechy dębu szypułkowego, zwane żołędziami, stanowią cenny pokarm dla wielu ssaków i ptaków. Przy tym z ulicy Lipowej mieszkańcy często mogą dostrzec wiewiórki.
Potrzebna uchwała
Dąb szypułkowy to gatunki rodzime. Drzewo rośnie samotnie, bez otoczenia innych drzew, mogło więc swobodnie rozbudować swoje korony. Jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, nie stwierdzono obecności owocników patogenów grzybowych w obrębie drzewa.
Obecnie tworzone są karty pomnikowe, po pozytywnym zaopiniowaniu m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, uchwała o wpisanie pomnika na listę pomników przyrody trafi pod obrady Rady Miasta.
Na dzień dzisiejszy gminny rejestr pomników przyrody obejmuje 75 pozycji, w tym:
•64 pomniki przyrody ożywionej – 52 drzewa, 9 grup drzew, 2 pnącza oraz 1 tzw. pomnik powierzchniowy
•11 pomników przyrody nieożywionej – tzw. głazów narzutowych.
W przyszłym roku spis ten powiększy się o dwie kolejne pozycje. Celem konkursu „Moje drzewo- nasz pomnik” jest propagowanie zachowań proekologicznych na terenie Gdyni oraz wiedzy o cennych okazach przyrody ożywionej.
mat.prasowe