Będzie trochę taniej

Taryfa ta ustalana jest od 2018 roku przez rządową spółkę, a nie przez samorząd – jak było to w ostatnich latach. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Gdańska. Od 9 czerwca, przez kolejne 12 miesięcy, cena dla gospodarstw domowych zostanie obniżona o 3 grosze i wyniesie 9,78 zł netto za metr sześcienny wody i ścieków.
Aktualna taryfa to 9,81 zł netto. Obowiązywała ona w naszym mieście niezmiennie od stycznia 2013 r.
Gospodarstwa domowe w Gdańsku zgodnie z nowo zatwierdzonymi opłatami zapłacą 4,15 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Co daje łączną kwotę 9,78 zł netto. To 3 grosze mniej niż dotychczas.
Od 9 czerwca pojawi się zróżnicowanie taryf: dla gospodarstw domowych oraz przemysłu i pozostałych odbiorców. W tym drugim przypadku wyniesie ona 9,84 zł netto.
– Taryfa dla gdańszczan zawiera w sobie tylko i wyłącznie opłatę za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, co stanowi pełny koszt ponoszony przez mieszkańców. 9 z 12 miast zrzeszonych Unii Metropolii Polskich dolicza do ceny za wodę i ścieki miesięczne opłaty abonamentowe, wynoszące od kilku do kilkunastu złotych – zaznacza Magdalena Rusakiewicz, rzeczniczka spółki Saur Neptun Gdańsk.
Co ważne, zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków zostały zobligowane do przygotowania taryf na trzy lata. Instytucją weryfikującą wnioski taryfowe było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotąd samorządy. Wnioski, zgodnie z obowiązującym prawem, składane były do 12 marca 2018 r.
mat.prasowe