W zdrowym ciele zdrowy duch

 

O dobre zdrowie mieszkańców Wielkiego Kacka dba Gdyńskie Centrum Sportu. Oto inwestycje sportowe w naszej dzielnicy.
Modernizacja boiska przy SP 20 przy ul Starodworcowej to inwestycja wieloletnia. Prace prowadzone będą w trzech etapach. Etap pierwszy obejmie budowę boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem piłkochwytów, chodników oraz remontem umocnienia skarpy z siedziskami pełniącymi funkcję trybuny.
Etap drugi to budowa bieżni lekkoatletycznej z zeskocznią do skoku w dal oraz wykonanie łapaczy piachu wokół zeskoczni.
W etapie trzecim zbudowane zostanie boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i siatkówkę (o nawierzchni poliuretanowej, wraz z wykonaniem podbudowy i obramowaniem. Zaplanowano też dostawę sprzętu, wykonanie chodników (dojścia do boiska) i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz wyposażenie terenu w kosze na śmieci.

Marek Łucyk,
dyrektor Gdyńskiego
Centrum Sportu

To kolejne ważne inwestycje, które pozytywnie wpłyną na popularyzację sportu w naszym mieście, szczególnie że są tak zróżnicowane. Wśród wybudowanych i zmodernizowanych obiektów znajdziemy te przeznaczone do piłki nożnej czy koszykówki, ale również te, z których korzystać będą lekkoatleci. Robimy wszystko, aby oferta sportowej Gdyni była jak najpełniejsza, a mieszkańcy mogli aktywnie wypoczywać i rozwijać swoje pasję w komfortowych warunkach.