Modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego

 

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2019 przyznana dzielnicy Wielki Kack wynosi 506 000 zł, z czego pula na małe projekty to 50 600 zł, a na duże projekty 455 400 zł. Zgłoszonych zostało 12 projektów, z czego 7 małych i 5 dużych. W trakcie głosowania trwającego od 17 czerwca do 1 lipca 2019 mieszkańcy Gdyni zdecydują, które z tych projektów zostaną zrealizowane.
Projekt pt. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego” jest propozycją kompleksowej przebudowy jednego z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców tej części Gdyni i został zgłoszony jako duży projekt do Budżetu Obywatelskiego 2019, a jego kosztorys obejmuje całość środków przyznanych na duży projekt BO 2019 dla Wielkiego Kacka.
Różnorodność konkurujących ze sobą wniosków do BO 2019 motywuje do szerszego uzasadnienia wysokości wnioskowanej kwoty i zasadności projektu. Odnowa placu zabaw o dużej powierzchni obejmująca szeroki zakres prac wymaga odpowiedniego nakładu środków finansowych, zwłaszcza w sytuacji wysokich i nadal rosnących cen urządzeń zabawowych oraz materiałów i usług budowlanych. Szczegółowy kosztorys naszego projektu został sporządzony w oparciu o cenniki firm produkujących urządzenia zabawowe oraz te przygotowane przez urzędników UM w Gdyni.
Ważne jest, aby modernizacja placu zabaw miała jak największe szanse realizacji, a niedoszacowanie kosztów jest uważane za jedną z głównych przyczyn utrudniających i opóźniających wykonanie wielu projektów, które w poprzednich edycjach BO wygrywały głosowanie. Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci w miejsce tego przestarzałego i zniszczonego jest wyczekiwane przez wielu mieszkańców, o czym świadczy ilość podpisów na listach poparcia. Obecne urządzenia zabawowe używane są bardzo intensywnie już od wielu lat, są więc w złym stanie, nie spełniają także norm bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Zużyte, choć zawsze oblegane huśtawki, przekrzywione zjeżdżalnie, karuzela użytkowana przez starszaków, ale stanowiąca zagrożenie dla maluchów, piaskownice z brudnym piachem, rozlatujące się bujaki, czy wreszcie obdrapane drewniane drabinki koniecznie wymagają wymiany, podobnie jak pozostałe elementy wyposażenia takie jak połatane ogrodzenie czy wydeptana nawierzchnia. Propozycja częściowego zadaszenia jest odpowiedzią na zgłaszaną przez rodziców potrzebę ochrony przed upałem na terenie wystawionym na intensywne nagrzewanie przez słońce. Wygląd i funkcjonalność placu zabaw w obecnym kształcie wypada szczególnie niekorzystnie w porównaniu z nowoczesnymi i ciekawymi placami zabaw, których wiele powstało w ostatnich latach w innych dzielnicach Gdyni.
Plac zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego, oblegany przez mieszkańców i tętniący życiem, aż prosi się o odnowę, aby bezpiecznie i chętnie korzystały z niego kolejne pokolenia dzieci.