Tablice informacji pasażerskiej

Na terenie Gdańska pojawią się 84 nowe tablice informacji pasażerskiej. Właśnie podpisano umowę na realizację zadania, które przyjmie formułę „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została podpisana z firmą GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 8,7 mln złotych.
Zadanie polega na dostawie oraz montażu (projekt i wykonanie) na wybranych przystankach komunikacji miejskiej 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej (TIP) wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji teletechnicznej oraz podłączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR (zwanego także SIP).
Dodatkowo wyłoniona w przetargu firma wykona aplikację służącą do zarządzania nowymi tablicami, umożliwiającą również podłączenie do niej funkcjonujących już tablic oraz dalszą rozbudowę sieci tablic SIP. W zakresie wykonawcy będzie także dostarczenie serwerów. Wspomniane elementy stanowić będą drugi przedmiot zadania.
Na prace projektowe oraz wykonanie aplikacji służącej do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostawą serwerów przewidziano 180 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast roboty budowlano-montażowe zakończą się w kwietniu 2022 r.
Nowe tablice w naszej dzielnicy pojawią się w następujących lokalizacjach:
2056 Osiedle Wejhera Pomorska
201 Jelitkowo Pomorska
2100 Pomorska Chłopska/Pomorska
2054 Gospody Pomorska(a)