Koniec batalii?

Pojawiła się szansa na budowę boiska treningowego w okolicach Zespółu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława. Umożliwić ma to nowy plan zagospodarowania, który przewiduje właśnie taką inwestycję.
Na październikowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania ”Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS„, który w miejscu obecnie zaplanowanej drogi czerwonej i węzła integracyjnego dopuszczałby tymczasową funkcję sportową.
Wieloletnie działania prowadzone przez Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, Radę Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia, oraz radnych miejscy wreszcie dały rezultat w postaci rozpoczęcia procedury planistycznej.
Plan niestety nie obejmie terenu całego obecnego boiska, a dopuszczona funkcja sportowa ma być tymczasową, do czasu ewentualnej budowy drogi czerwonej i węzła integracyjnego dla pobliskiej stacji SKM. Sama procedura planistyczna do czasu uchwalenia planu może zająć kilkanaście miesięcy.
(a)

fot. Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku