Tak powstaje węzeł Wielki Kack

Każdego dnia mieszkańcy dzielnic południowych obserwują zmiany, jakie zachodzą w tej części miasta w związku z realizowaną przez GDDKiA przebudową węzła Wielki Kack. Z jednej strony utyskują na ogromne korki, które tworzą się na drogach w pobliżu placu budowy, z drugiej strony mają nadzieję, że gdy węzeł będzie już gotowy, ruch będzie przebiegał płynniej niż przed rozpoczęciem prac.
Zakończenie trwającej od ponad roku budowy Trasy Kaszubskiej, czyli drogi ekspresowej S6, i związanej z nią rozbudowy węzła drogowego Wielki Kack – łączącego ul. Chwaszczyńską z obwodnicą Trójmiasta, przyniesie duże zmiany dla mieszkańców Dąbrowy, Wielkiego Kacka i Karwin, a także całego miasta oraz okolicznych gmin.
O inwestycji
Dzięki inwestycji znacznie zwiększy się przepustowość i płynność ruchu na obwodnicy Trójmiasta i w dzielnicach południowo-zachodnich. Nowa droga dojazdowa do Gdyni od strony Kaszub przybliży całe Trójmiasto do pozostałej części regionu. Rozbudowa pozwoli na większe rozłożenie ruchu, który do tej pory kumulował się przy zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. Pozytywne efekty wprowadzanych zmian odczujemy także w Śródmieściu i innych dzielnicach miasta. Modernizowana jest też sama obwodnica Trójmiasta, która w tym miejscu poszerzona zostanie do trzech pasów jezdni w każdą stronę. By tak się stało, konieczna jest budowa czterech nowych wiaduktów, które utworzą dodatkowe pasy ruchu.
Po rozbudowie węzeł Wielki Kack będzie bezkolizyjny. Dotychczasowa organizacja ruchu oparta była o sygnalizację świetlną. Wsparciem dla niego będzie mniejszy węzeł Nowowiczlińska, na który przeniesiona zostanie część ruchu. Osoby wyjeżdżające z Dąbrowy będą więc mogły dostać się na obwodnicę Trójmiasta z pominięciem węzła Wielki Kack.
Częścią inwestycji jest także modernizacja wiaduktu nad obwodnicą na wysokości ulic Górniczej i Lipowej na Fikakowie. Droga ta umożliwia dojazd mieszkańcom do posesji przy ul. Źródło Marii. Co więcej, w ramach rozbudowy powstaną nowe drogi dojazdowe, zmianom ulegnie organizacja ruchu w dzielnicach, a niektóre ulice staną się ulicami ślepymi. Ulica Rdestowa zostanie wydłużona i sięgać ma aż do węzła. Warto wspomnieć także o nowej kładce pieszo-rowerowej pomiędzy Dąbrową a lasem oraz około 4 km ekranów akustycznych na terenie Gdyni.
Jak to zwykle przy tego typu inwestycjach bywa, konieczna była wycinka drzew i krzewów. Gdyński Wydział Ogrodnika Miasta w porozumieniu z inwestorem, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wypracował rozwiązanie, które dzięki nasadzeniom nowych drzew i krzewów zrekompensuje straty w roślinność Pojawią się tu strefy ekotonowe, pełniące funkcje ochronne, głównie przed emisją pyłów, gazów i spalin. W tym celu nasadzone zostaną odporne na trudne warunki drogowe gatunki krzewów – ponad 6500 głogów, dereni i śliw.
Postęp robót
• Ulica Chwaszczyńska jest już poszerzona o dodatkowe pasy ruchu w obu kierunkach i ma nową nawierzchnię. Przebiegające nad ulicą dwa nowe wiadukty ukończono i włączono w obwodnicę Trójmiasta. Rozebrano także wiadukty dotychczas istniejące w ramach obwodnicy. W ich miejscu powstaną zupełnie nowe konstrukcje. Prace budowlane toczą się przy przyczółkach, filarach i płytach pomostów i są na różnych etapach zaawansowania.
• Koniec roku przynosi rozbiórkę starego wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta w ciągu ulicy Lipowej. Nowo wybudowany wiadukt jest już w trakcie odbiorów.
• Na odcinku między Obwodnicą Trójmiasta a ul. Rdestową, na wysokości ul. Szafranowej, powstało tymczasowe rondo. Dzięki niemu ruch może się odbywać w wielu kierunkach.
• Nieopodal ronda powstaje kładka dla pieszych i rowerzystów. Dzięki niej mieszkańcy Dąbrowy będą mogli łatwo dotrzeć do pobliskiego lasu. Projekt wybudowania kładki to inicjatywa Rady Dzielnicy i samych mieszkańców Dąbrowy. Na dwóch filarach osadzono już konstrukcję, która łączy skarpy przy ul. Chwaszczyńskiej.
• Na wysokości węzła Nowowiczlińska powstały już pasy zjazdowe i wjazdowe, zarówno od strony Gdańska, jak i Chyloni, a także dwa nowe wiadukty, które docelowo poszerzą obwodnicę. Kierowcy już z nich korzystają, bowiem trwa rozbiórka starych wiaduktów, będących częścią obwodnicy.
W ramach trasy S6
Rozbudowa węzła Wielki Kack w ramach budowy drogi S6 objęta jest zadaniem 3, które obejmuje wykonanie 20,19 km trasy z Wielkiego Kacka do Szemudu oraz ok. 2,9 km przebudowy obwodnicy wraz z węzłem. Wartość całkowita kontraktu to 817 110 153,92 zł. Zakończenie robót zaplanowano na 24 czerwca 2022 r.
Za realizację inwestycji odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą jest firma Polaqua.