Wyższe kary za nieprawidłowe parkowanie

sdr

W poprzednich numerach gazety”Żabianki” pisaliśmy o problemach z nieprawidłowo parkującymi pojazdami podczas imprez w Ergo Arenie. oprócz podjetych działań przez Miasto oraz służb odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa, gdańscy radni przegłosowali uchwałę, która reguluje opłaty za usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Proponowane wysokości stawek odpowiadają rzeczywistym kosztom ponoszonym przez miasto w związku z pełną realizacją tego zadania publicznego. Nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia 2022 roku. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Podstawowym celem usuwania pojazdów z dróg jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wynika to nie tylko z faktu likwidacji samego zagrożenia jakim jest zalegający na drodze pojazd. Niezwykle ważnie jest również działanie prewencyjne tych działań. Motywuje to kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego i niepozostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych.
Konieczne zmiany
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym są one przechowywane, należy do zadań własnych powiatu. Stawki na realizację tej usługi ustalane są corocznie w drodze uchwały, a opłaty z niej pochodzące stanowią dochód własny powiatu. Ostatnia zmiana stawek została wprowadzona w 2018 roku i dotyczyła opłat obowiązujących od początku 2019 roku.
Przyjęte przez radnych stawki uwzględniają opłaty za usługę usuwania i przechowywania pojazdów oraz koszty zapewnienia sprawnej realizacji tego zadania. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z obsługą administracyjną tego przedsięwzięcia. Dodatkowo, do kosztów ponoszonych przez miasto należy doliczyć koszty korespondencji oraz opłat sądowych. Aktualnie osiągany dochód nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Opłaty, które będą obowiązywać w Gdańsku w 2022 roku są niższe od tych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
Nowe stawki
Za usunięcie z drogi:
rower lub motorower – 125 zł;
motocykl – 230 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 520 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 650 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 910 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1350 zł;
pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1640 zł;
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 125 zł
Za przechowywanie na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę przechowywania:
rower lub motorower – 20 zł;
motocykl – 30 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 44 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 57 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 82 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 147 zł;
pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 215 zł;
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 20 zł
Jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu ustały przyczyny jego usunięcia, a wydana dyspozycja spowodowała powstanie kosztów, to koszty te ustala się w wysokości:
rower lub motorower – 100 zł;
motocykl – 170 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 400 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 500 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 700 zł;
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1000 zł;
pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1250 zł;
hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 100 zł

mat. prasowe