Piękny kawałek historii

Szkoła Podstawowa nr 20 istnieje już prawie 70 lat – Z tej okazji przypominany historię tej niezwykłej placówki, która jest jedną z najstarszych gdyńskich szkół.
Już przed wojną istniała szkoła w Wielkim Kacku. Kiedy budowano szosę Gdynia – Warszawa (a było to w 1935 r.), szkolny budynek stał na rozwidleniu drogi. Boisko i podwórko zabrano pod budowę trasy.
Po wojnie w baraku
W 1945 roku po raz pierwszy po wojennej zawierusze, rozpoczęto naukę w dwóch prywatnych izbach, bez podstawowych pomocy naukowych i mebli, w kilku zaledwie ławkach. Kierownikiem ówczesnej szkoły i pedagogiem w jednej osobie był Walerian Szefka, który nie bacząc na piętrzące się trudności, podjął trud zorganizowania szkoły powszechnej. Pierwsze zajęcia szkolne odbywały się na trzy zmiany, gdyż uczniów było prawie 200. W organizowaniu szkoły pomagali Walerianowi Szefce rodzice uczniów i mieszkańcy. W kolejnym roku szkolnym naukę rozpoczęto w drewnianym baraku. W 1950 roku uchwalono i zatwierdzono decyzję o budowie nowej szkoły. Dwa lata później w obecności władz, nauczycieli, uczniów, i mieszkańców Wielkiego Kacka dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Do budowy przystąpiono wspólnymi siłami. Walerian Szefka przystąpił do przygotowywania projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni. W roku szkolnym 1954/55 placówka rozpoczęła swoją działalność.
Przez pół wieku szkołą kierowali: Walerian Szefka, Leon Drywa, Edmund Dąbrowski, Władysław Humla, Ireneusz Wróblewski i Jan Ziółkowski. Obecna dyrektor Barbara Dysarz jest pierwszą kobietą w tym zacnym gronie.
Dyrektor Szefka, człowiek-legenda
Walerian Szefka, pierwszy dyrektor, twórca i organizator szkoły to postać szczególnie zasłużona. Urodził się w 1908 roku w Luzinie. Jego rodzice prowadzili duże gospodarstwo rolne. Ojciec dodatkowo zajmował się rzemiosłem budowlanym, a matka wychowywaniem licznego potomstwa. Walerian Szefka miał bowiem sześciu braci i cztery siostry. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Strzebielinie. Potem pobierał nauki w Państwowej Preperandzie Nauczycielskiej i Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Wejherowie. Uzyskał dyplom nauczyciela szkół powszechnych i prywatnych. W 1931 roku ukończył szkołę Podchorążych Rezerwy w Jarocinie i został mianowany porucznikiem rezerwy piechoty. Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu tego samego roku w Wejherowie. Jako nauczyciel pracował też w Kartuzach, Pomieczynie i Żukowie. W sierpniu 1939 roku został wcielony do wojska. W kampanii wrześniowej brał udział w lądowej obronie Wybrzeża. Ze swoim plutonem prowadził działania obronne w okolicach Garcza, Przodkowa, Kamienia, Przetoczyna, Bieszkowic, Janowa i Rumi. Został ranny, po czym przeniesiono go do szpitala na Babich Dołach. Po zakończeniu walk na Kępie Oksywskiej jako jeniec wojenny został wysłany do szpitala w Szlezwiku Holszteinie.
Oddany szkole
Później przebywał w różnych obozach jenieckich. Do kraju powrócił w 1945 roku. I niemal od razu został kierownikiem szkoły w Wielkim Kacku. Niestety, w wyniku pomówień, Szefka został usunięty ze stanowiska kierownika szkoły i przeniesiony do pracy jako nauczyciel w jednej z gdyńskich placówek. Kilka lat później komisja rehabilitacyjna zwróciła się z prośbą do Wydziału Oświaty przy Miejskiej Radzie Narodowej o przywrócenie go na stanowisko kierownika Szkoły nr 20 w Wielkim Kacku, co też się stało. Szefka piastował tę funkcję aż do przejścia na emeryturę. Oprócz pracy zawodowej Walerian Szefka aktywnie działał na rzecz wielkokackiej społeczności. Organizował skupy płodów rolnych, pomagał w założeniu Kółka Rolniczego i Spółdzielni „Społem”. Organizował dokształcanie wieczorowe w zakresie szkoły podstawowej. Prowadził szkolny chór i kapelę. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz za udział w działaniach wojennych otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Po wyburzeniu jego domu w Wielkim Kacku, przeprowadził się do Chyloni, gdzie zakończył życie w 1988 roku.
Nadanie imienia
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie imienia 2-go Morskiego Pułku Strzelców w 1984 r. Żołnierze tego pułku dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej 2MPS i przekazali szkole sztandar. Obecnie w szkole pracuje ponad 30 nauczycieli, a uczy się w niej ponad 400 uczniów, którzy mają do dyspozycji sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę i nowoczesną pracownię komputerową oraz nowy pawilon dla najmłodszych uczniów.
(kod)