Budowa Nowej Warszawskiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Na placu budowy nowego torowiska zmiany widać niemal z tygodnia na tydzień. Przed nami ostatnie pół roku intensywnych prac. Po ich zakończeniu powstanie pełna rama komunikacyjna, umożliwiająca kursowanie tramwajów z Chełmu i Ujeściska bezpośrednio na Jasień i Piecki – Migowo. Jakie roboty udało się wykonać w ostatnim czasie?
Jak informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska – jednostki, która nadzoruje przebieg prac budowlanych, w ostatnich dniach na odcinku w okolicy al. Havla wykonano przejazd z płyt gumowych Strail przez ul. Łódzką, trwają też prace wykończeniowe na nowych peronach przy ul. Warszawskiej i chodnika przy jezdni południowej ul. Warszawskiej.
– Ponadto trwa budowa dwóch peronów tramwajowych na starej pętli autobusowej przy ul. Piotrkowskiej. Na środkowym odcinku trasy niemal w całości gotowa jest infrastruktura torowa. Zamontowano już większość słupów trakcyjnych i lamp. W pobliżu pętli Ujeścisko trwa budowa drogi rowerowej i chodników – wylicza Aneta Niezgoda.
W ramach projektu tzw. Nowej Warszawskiej zaplanowano budowę około 2-kilometrowego odcinka linii tramwajowej. Wzdłuż trasy powstaną cztery przystanki tramwajowe. Zaplanowano je w pobliżu skrzyżowania z – także planowaną – ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany zostanie także 210-metrowy odcinek ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego. Oprócz nowej nawierzchni zyska ona także chodnik i oświetlenie.
Realizowany projekt przewidywał również kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstała m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przebudowano też sieć ciepłowniczą, gazową oraz teletechniczną. Dla potrzeb obsługi torowiska powstanie także tzw. droga technologiczna. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową.
Zgodnie z umową, zakończenie robót powinno nastąpić w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku – po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych.
Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 14 czerwca 2019 r. Prace mają potrwać 20 miesięcy.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.- Partner. Realizację inwestycji oszacowano na blisko 60 mln złotych.
mat. prasowe