Zmiana na Piekarniczej

To ważna informacja dla potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. W maju zmieniły się lokalizacje niektórych wydziałów i referatów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Specjaliści MOPR zapraszają gdańszczanki i gdańszczan do kontaktu w nowych siedzibach, oferując kompleksowe wsparcie adekwatne do profilu działania:
od poniedziałku, 2 maja Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności (wcześniejsza nazwa: Samodzielny Referat Reintegracji) mieścić się będzie w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20. Lokalizacja przy ul. Wolności 16A będzie już nieaktualna,
od poniedziałku, 16 maja w głównym budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku działać będą: Wydział Integracji i Rehabilitacji, tel.: 58 320 53 40 oraz Samodzielny Referat Usług, tel.: 58 320 53 40. Ich lokalizacja przy ul. Dyrekcyjnej 5 będzie już nieaktualna.
Ułatwiony dostęp do pomocowej oferty i kompetentni specjaliści
Przy ulicy Piekarniczej 16 informację i ofertę pomocy otrzymają osoby w kryzysie bezdomności. Pracownicy Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności m.in. skierują potrzebującego człowieka do schroniska lub noclegowni i zapewnią wsparcie żywnościowe. Zaoferują też niezbędną pomoc finansową, specjalistyczną psychologiczną i prawną oraz przedstawią ofertę aktywizacji społecznej.
Z kolei przy ul. K. Leczkowa 1A osoby z niepełnosprawnością, seniorki i seniorzy otrzymają wiadomości m.in. o możliwości uzyskania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o dostępnym wsparciu instytucjonalnym, usługach opiekuńczych czy formach aktywizacji życiowej i społecznej. Informacjami służyć będą specjaliści Wydziału Integracji i Rehabilitacji oraz Samodzielnego Referatu Usług.
– Dbamy, aby jakość świadczonych usług na rzecz mieszkanek i mieszkańców była jak najwyższa – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka MOPR w Gdańsku. – Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym powinny mieć ułatwiony dostęp do pomocowej oferty. Staramy się, by były obsługiwane w przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb. Temu także służą wprowadzane zmiany lokalizacji niektórych wydziałów i referatów Ośrodka.
Zarówno główna siedziba MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, jak i budynek przy ul. Piekarniczej 16 są m.in. przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mają też przestronne pomieszczenia biurowe. Informację o ofercie pomocowej zapewniają gdańszczankom i gdańszczanom kompetentni i życzliwi specjaliści MOPR.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe