Cykl spotkań

W czwartek, 17 listopada rozpoczął się cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców, poświęconych przyszłości dzielnicy i wspólnemu wypracowaniu planu rozwoju tzw. masterplanu.
Warsztaty organizowane przez miasto Gdańsk we współpracy z Radą Dzielnicy mają na celu partycypacyjne wypracowanie planu rozwoju z udziałem lokalnych ekspertów: mieszkańców i mieszkanek, osób działających społecznie, przedstawicieli instytucji i firm lokalnych oraz radnych i urzędników. Projekt opiera się na dialogu o przyszłości społeczno-przestrzennej, którego efektem będzie dokument tzw. masterplan, wspierający planowanie w dzielnicy.
Harmonogram cyklu
17.11.2022 – Inauguracja debaty o rozwoju dzielnicy – spotkanie otwarte
28.11.2022 – Warsztaty planistyczne (I) – poprzedzone rekrutacją*
19.12.2022 – Warsztaty planistyczne (II) – poprzedzone rekrutacją*
30.01.2023 – Warsztaty planistyczne (III) – poprzedzone rekrutacją*
20.02.2023 – Prezentacja wyników – spotkanie otwarte
Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10.
Rekrutacja na warsztaty planistyczne
Trwa rekrutacja kilkudziesięcioosobowej grupy osób reprezentatywnych dla społeczności dzielnicy do cyklu 3 warsztatów. Chęć udziału w warsztatach można zgłosić za pomocą formularza online lub podczas spotkania otwartego.
Uwaga: Organizatorzy skontaktują się z wybranymi osobami, które pozwolą zbudować grupy warsztatowe o odpowiednim profilu dla dzielnicy.
Znacząca dla Gdańska
Piecki-Migowo to dzielnica górnego tarasu Gdańska. Struktura przestrzenna opiera się na układzie zabudowy wokół trzech głównych osi: ul. Jaśkowa Dolina, ul. Rakoczego i ul. Bulońskiej. W latach 70. i 80. XX wieku wybudowano tu duże osiedle mieszkaniowe – Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena”, od nazwy której pochodzi stosowana potocznie nazwa tej części Gdańska. W ostatnich latach z kolei znacząco przyspieszył proces wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi oraz inwestycji w infrastrukturę tramwajową. Powierzchnia Piecek-Migowa wynosi 4,25 km kw., co oznacza gęstość zaludnienia na poziomie 6477 osób na km kw. Pod koniec 2020 roku zameldowanych było w tej dzielnicy 27 527 osób i tym samym jest to trzecia najludniejsza dzielnica Gdańska.
Partnerzy: Rada Dzielnicy Piecki-Migowo, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku, Gdańska Karta Mieszkańca, Urząd Miejski w Gdańsku, EUARENAS, Biuro Architekta Miasta Gdańska

mat. prasowe

fot. mat. prasowe