Gdzie po jodek potasu

Tabletki zawierające jodek potasu zostały przygotowane do dystrybucji. Gdańsk opracowuje działania na wypadek zagrożenia radiacyjnego. W mieście powstały 183 punkty dystrybucji tabletek, w których uprawnieni mieszkańcy, w sytuacji zagrożenia, będą mogli uzyskać ich odpowiednią ilość.
Zgodnie z poleceniem administracji rządowej, Gdańsk realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Wydawanie ich mieszkańcom nastąpi tylko w przypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.
Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu, na terenie naszej dzielnicy, powiązany jest z miejscem zamieszkania. Granice punktów dystrybucji zawierają wykaz adresów przypisanych do danego punktu. Ich lokalizacje pokrywają się z usytuowaniem obwodowych komisji wyborczych.
Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy powinni zgłosić się do odpowiedniego punktu, aby otrzymać preparat. W chwili zagrożenia akcją, dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta, którzy nie ukończyli 60 roku życia, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Wszystkie osoby, które ukończą ten wiek, ze względów medycznych, nie powinny przyjmować tabletek jodku potasu.
W przypadku wystąpienia w naszym kraju chmury radioaktywnej, za pośrednictwem kanałów masowego przekazu, zostaną przekazane informacje o konieczności zgłoszenia się po tabletki z jodkiem potasu. W momencie uruchomienia wydawania preparatów mieszkańcy powinni stosować się do wskazówek i zaleceń przekazywanych w komunikatach za pomocą systemu Sisms oraz alertów RCB. W celu ograniczenia ilości osób w punktach oraz sprawnego przebiegu akcji odbiór tabletek będzie możliwy dla całej rodziny, w punktach przypisanych do miejsca zamieszkania. Osobami uprawnionymi do odbioru będą tylko osoby pełnoletnie.
Wykaz punktów:
– Pomorska od nr 22 do nr 93 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska 64
– Bałtycka, Chłopska od nr 48 do nr 72 [parzyste] i nr 65, Jantarowa od nr 1 do nr 15, Kapliczna, Lecha, Mieszka I, Morska, Nadmorska, Piastowska od nr 109 do końca, Tysiąclecia, Wypoczynkowa Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopska 64
– Błękitna, Bursztynowa, Gospody od nr 1 do końca [nieparzyste], Helska, Husytów, Jelitkowska, Orłowska, Plac Dwóch Miast, Wejhera Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Orłowska 13
– Pelplińska, Plac Wyszyńskiego, Pomorska od nr 8 do nr 13, Subisława od nr 19 do końca Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego ul. Subisława 22
– Pomorska od nr 14 do nr 21 i od nr 94 do końca Zespół Szkół Sportowych i Mistrozstwa Sportowego ul. Subisława 22
– Gospody od nr 2 do końca [parzyste], Szyprów Szkoła Podstawowa Nr 89 ul. Szyprów 3
– Gdyńska, Rondo 4 Czerwca 1989 r., Rybacka, Sztormowa, Szkoła Podstawowa Nr 89 ul. Szyprów 3
Sytuacje zagrożenia
Ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w naszym mieście jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Plan dystrybucji, na wypadek ewentualnego zagrożenia, jest procedurą standardową związaną z zarządzaniem kryzysowym.
Przyjmowanie preparatu jodku potasu w sytuacji niewystępującego zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami problemu radiacyjnego w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
Procedury
Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Aktualnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego mieszkańca.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe