PKM Południe

14 listopada odbyła się, ostatnia seria spotkań informacyjnych dla mieszkańców naszej dzielnicy związana z projektem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe. To inwestycja, która ma kluczowe znaczenie dla komunikacji nie tylko w obrębie południowych dzielnic Gdańska, ale też w południowej części aglomeracji trójmiejskiej.
W poniedziałek, 14 listopada, w hotelu Zatoka (Trakt św. Wojciecha 149) o godz. 17.00 odbyło się spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Orunia Górna – Gdańsk Południe, Orunia – św. Wojciech – Lipce oraz Chełm.
Przybyli mieszkańcy mogli nie tylko poznać proponowany przebieg PKM Południe i możliwe lokalizacje nowych przystanków, ale przede wszystkim podzielili się swoimi opiniami i oczekiwaniami wobec tego projektu.
W projekcie znalazło się 12 zmian
Podczas drugiej serii spotkań informacyjnych projektu PKM Południe mieszkańcy zgłosili szereg postulatów, które przez ostatnich 5 miesięcy analizował nasz zespół projektowy wraz z projektantami.
W ramach drugiego etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) do projektu PKM Południe wprowadzono – w porównaniu do wersji prezentowanej podczas poprzedniej tury konsultacji – następujące 12 zmian:
Dostosowano rozwiązania pasażerskie na przystanku „Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska” do koncepcji węzła drogowego – Odcinek nr 1
Zapewniono obustronne dojście na peron w ramach przystanku „Gdańsk Wielkopolska” – Odcinek nr 2
Dostosowano stację „Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale” do funkcji kończenia biegu pociągów aglomeracyjnych – Odcinek nr 2
Odsunięto przystanek osobowy „Kowale” o ok. 20 m w kierunku północnym od istniejących zabudowań (postulat podczas II tury spotkań informacyjnych) – Odcinek nr 3
Przewidziano parking przy przystanku osobowym Kowale wraz z dojazdem od ul. Ofiar Grudnia 70 przy wykorzystaniu miejskich działek – Odcinek nr 3
Przekroczenie obwodnicy trójmiejskiej nową linią kolejową planowane jest dołem – Odcinek nr 3
Wprowadzono korektę łuku trasy kolejowej „na wysokości” ul. Straszyńskiej 15 poprzez odsunięcie się od zabudowań – Odcinek nr 3
Zapewniono dojazd na pola uprawne w rejonie miejscowości Jankowo Gdańskie w postaci obiektu inżynieryjnego – Odcinek nr 3
Przystanek osobowy „Pruszcz Gdański Kupiecka” został przewidziany jako docelowy do budowy i przekazany do dalszych konsultacji z zarządcą linii PKP PLK – Odcinek nr 4
W zakresie przystanku osobowego „Bielkówko” zmieniono rozwiązanie skrzyżowania linii kolejowej z drogą na przejazd kolejowo-drogowy. Dojście na peron zostało zapewnione z przejazdu. Dokonano relokację peronu na drugą stronę przejazdu – Odcinek nr 4
Zmieniono rozwiązania stacyjne w zakresie posterunków „Goszyn” oraz „Straszyn Prędzieszyn” dostosowując do docelowej oferty przewozowej – Odcinek nr 4
Uwzględniono w rozwiązaniach układy drogowe wynikające z MPZP (konieczna korekta przyjętych założeń w MPZP w zakresie ul . Leszczynowej) – Odcinek nr 5
Za przygotowanie dokumentacji STEŚ odpowiada, wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez PKM SA, firma TPF, która wcześniej zrealizowała m.in. modernizację stacji Gdynia Główna oraz projekt architektoniczny Gdański Business Center w Warszawie. Koszt opracowania wyniesie 4,45 mln zł.
mat. prasowe

mat. PKM