Rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Organizacją całego procesu zarządza miasto, natomiast dystrybucją – składy węglowe, które podpisały z miastem umowę. Mieszkańcy mogą składać wnioski od poniedziałku 7 listopada w Gdańskim Centrum Świadczeń.
Z udogodnienia mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie składali wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do jego otrzymania. Mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Cena zawiera jednorazową usługę transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego.
Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorców
Nowe przepisy określają, kto w imieniu gminy może prowadzić sprzedaż. Jedną z możliwości jest dystrybucja węgla w ramach umowy pomiędzy gminą a innym podmiotem np. składem węglowym lub kilkoma takimi podmiotami. Właśnie po takie rozwiązanie sięgnięto w Gdańsku. Według zaleceń ministerstwa, węgiel powinien być składowany na utwardzonym placu na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Ponadto zapewniony musi być dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej oraz ładowarki do załadunku węgla.
Wszyscy mieszkańcy, którzy spełniają kryteria i są zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnych cenach, powinni złożyć wniosek w Gdańskim Centrum Świadczeń. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku 7 listopada. Należy liczyć się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców tą ofertą. Dlatego opłatę za zamówiony węgiel warto uiścić wcześniej i na złożenie wniosku przyjść już z dowodem wpłaty.
Firmy dostarczą węgiel mieszkańcom
Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku, zamówienie zostanie przekazane do współpracujących z miastem składów węglowych. Przedstawiciele tych przedsiębiorstw skontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, aby ustalić dogodny termin dostawy węgla. Warto podkreślić, że cena 2 tys. za tonę węgla zawiera koszt jednorazowego transportu ze składu węglowego do konkretnego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy mieszkaniec będzie chciał zrealizować swoje zamówienie w kilku mniejszych partiach – pierwszy transport będzie wliczony w opłatę za węgiel, za kolejne odbiorca będzie musiał zapłacić według stawek obowiązujących w składzie węglowym, który będzie tę dostawę realizował.
Ile i dla kogo
Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.
Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować będą mogły również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła. Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić. W ramach podpisanej umowy miasto Gdańsk daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha. Koszt węgla to 2000 zł za tonę.
Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta natomiast członek gospodarstw domowego, które nabyło paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
Jak wygląda procedura zakupu węgla?
W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.
– Procedura składania wniosków jest prosta. Mieszkaniec, który zechce go złożyć, w pierwszej kolejności będzie musiał dokonać wpłaty należności na specjalnie utworzone konto bankowe, następnie przyjść do Gdańskiego Centrum Świadczeń – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks, dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Dedykujemy temu zadaniu 3 stanowiska, a jeśli będzie taka potrzeba, otworzymy kolejne dodatkowe. Wnioski będzie można złożyć przy stanowisku, ale także zostawić je we wrzutniach lub przekazać za pomocą platformy e-PUAP. W momencie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym oraz po pozytywnej weryfikacji wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma od nas potwierdzenie.
Wpłaty należy przekazywać na następujący rachunek bankowy
Gdańskie Centrum Świadczeń
Bank Pekao S. A.
71 1240 6292 1111 0011 2001 5156
Tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy”
Po dokonaniu płatności należy złożyć do Gdańskiego Centrum Świadczeń wniosek o preferencyjny zakup węgla. Do wniosku warto dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu – przyśpieszy to weryfikację wniosku.
Po potwierdzeniu przez pracownika Centrum spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail. W kolejnym kroku Gdańskie Centrum Świadczeń przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla. Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.
Gdzie i kiedy można składać wnioski?
Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać do 15 kwietnia 2023 r. Można to zrobić:
osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
za pośrednictwem poczty
Gdańskie Centrum Świadczeń
Kartuska 32/34 Gdańsk

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Ważne! Jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.
mat. prasowe