Rozpoczęcie prac

Na ul. Siewnej ruszyły prace polegające na modernizacji tej ulicy. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika.

Zadanie jest realizowane ze środków inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wielki Kack na lata 2019-2023.
Zakończenie prac ma nastapić już w grudniu. Na czas robót ul. Siewna jest zamknięta dla ruchu, mieszkańcy mają zapewnione dojście do posesji.
Rada Dzielnicy Wielki Kack przeznaczyła na to zadanie 1.120.000 zł ze środków inwestycyjnych dzielnicy na lata 2019-2023.
(a)

fot. gdynia.pl