Przebudowa placu zabaw przy ul. Gorczycowej

65 dni – tyle ma czasu na wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Gorczycowej firma Educarium Sp z o. o.
Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone w drugiej połowie grudnia. Koszt inwestycji to 552 500,00 złotych. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, autorką projektu jest pani Gabriela Czaplewska. Rada Dzielnicy Dąbrowa dofinansowała prace w ramach zadań inwestycyjno-remontowych.
Miejsce rekreacji na malowniczym skwerze ks. Piotra Mazura zyska wiele ciekawych urządzeń takich jak: ławka z ruchomymi platformami do ćwiczeń, gra podwórkowa, lupa, megafon, różne tablice tematyczne, fabryka piasku czy karuzela pionowa. Pojawi się tam nawierzchnia poliuretanowa, żwirowa, z kostki betonowej oraz trawiasta.
(a)