Uciążliwy sąsiad

Zmęczeni po ciężkim dniu w pracy chcielibyśmy wypocząć we własnym domu… Niestety nasi sąsiedzi mają inne plany na wieczór i kolejny raz postanawiają urządzić huczne przyjęcie, zakłócając spokój. Powstają wówczas pytania jak możemy się przed tym bronić? Jakie kroki podjąć, aby uciążliwy sąsiad odpowiedział za swoje zachowanie?
Zarówno prawo cywilne jak i karne przewidują odpowiednie sankcje za naruszanie prawa do prawidłowego korzystania z naszej nieruchomości. Przepisy prawa cywilnego mówią wprost, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od podejmowania działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą z ich naturalnego przeznaczenia i panujących stosunków miejscowych. Działania takie nazywa się immisjami. Za immisje Sądy uznają w szczególności hałas, zapachy, pyły, płyny, a także zaśmiecanie terenu, niszczenie otoczenia, naruszanie estetyki, jak również uciążliwe zachowanie ludzi i szkodliwe wpływanie na psychikę oraz samopoczucie właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Zatem w przypadku, w którym nasz sąsiad korzysta ze swojego mieszkania w taki sposób, który zakłóca nasz spokój lub powoduje, że zamieszkiwanie w naszym własnym domu sprawia nam przykrość uprawnieni jesteśmy do wystąpienia na drogę sądową. Sąd może wówczas nakazać sąsiadowi powstrzymywanie się od dalszych naruszeń i wypłatę nam stosownego odszkodowania czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wspomnieć należy też, że sprawca takich naruszeń może podlegać również odpowiedzialności karnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku natomiast, gdy nasz sąsiad (lub dowolna inna osoba) dopuści się także wkroczenia bez naszej zgody, na teren naszej nieruchomości (np. do ogrodu) i na nasze wezwanie odmówi jego opuszczenia odpowiadać może za przestępstwo naruszenia miru domowego, którego popełnienie zagrożone jest nawet karą 1 roku pozbawienia wolności.

Podsumowując, gdy jesteśmy ofiarami działalności uciążliwych sąsiadów, którzy za nic mają nasze prośby o zachowanie spokoju i porządku warto zgłosić tę sprawę odpowiednim organom (np. Policji) a nawet wystąpić z pozwem do Sądu, gdyż prawo stoi po naszej stronie i daje nam odpowiednie narzędzia do działania. Jeżeli zależy nam na skutecznym egzekwowaniu naszych praw warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który poprowadzi naszą sprawę, doradzi jakie kroki możemy podjąć oraz będzie profesjonalnie reprezentował nas i nasze interesy.
(a)