Rusza rekrutacja do szkół podstawowych

20 marca, w poniedziałek w Gdyni rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych. W naszym mieście jest ona prowadzona w wersji papierowej – podanie o przyjęcie należy dostarczyć do wybranej placówki. Listy przyjętych będą ogłoszone w maju.
Zgodnie z przepisami, szkoła podstawowa musi zapewnić miejsce wszystkim dzieciom mieszkającym w jej rejonie. Kandydaci na uczniów przyjmowani są na podstawie wniosku rodziców (w tym roku odbywa się to w wersji papierowej), którzy załączają oświadczenie o miejscu zamieszkania. Przypomnijmy, że obecnie obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat.
Z kolei do oddziałów przedszkolnych w szkołach tzw. „zerówek”, dzieci przyjmowane są w odrębie rekrutacji, razem z kandydatami do przedszkoli.
– Nasze szkoły podstawowe są przestronne, przyjazne dla najmłodszych, coraz więcej z nich ma nowoczesne boiska i tereny do rekreacji – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Mocną stroną gdyńskiej edukacji są wspaniali nauczyciele, którzy robią wszystko, aby szkoła była miejscem odkrywania i pozytywnych doświadczeń. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto kształcić się w Gdyni.
Co w sytuacji, jeżeli chcemy wybrać inną szkołą, niż ta, w rejonie której mieszka nasze dziecko? Jest to możliwe pod dwoma warunkami – jeżeli w wybranej placówce są jeszcze wolne miejsca – a to zazwyczaj wiadome jest dopiero w sierpniu, ważne jest również to czy jesteśmy mieszkańcami w Gdyni.
W mieście, obok typowych klas w szkołach podstawowych, uruchamiane są również klasy sportowe ze zwiększoną ilością zajęć z wybranej dyscypliny sportu oraz klasy dwujęzyczne. Pierwsze z nich w większości dotyczą pierwszo i czwartoklasistów, drugie otwierane są na poziomie klasy siódmej. Do tego typu klas obowiązują testy predyspozycji.
Ważne terminy:
0 marca do 20 kwietnia do godz. 15.00 – czas na składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej,
24 kwietnia do 27 kwietnia – czas na przeprowadzenie testów sprawnościowych do klas sportowych i testów predyspozycji do klas językowych,
8 maja, godz. 12.00 – ogłoszenie wyników testów sprawnościowych i predyspozycji,
10 maja, godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezaklaifikowanych,
do 15 maja – potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
do 17 maja do godz. 12.00 – podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
Od 6 czerwca – rekrutacja uzupełniająca.

mat. prasowe