Budżet Obywatelski

Dokładnie 111 projektów zwyciężyło w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO) w Gdańsku, w tym 102 projekty dzielnicowe (59 z tradycyjnego BO i 43 z Zielonego BO) oraz 9 ogólnomiejskich (4 z tradycyjnego BO i 5 z Zielonego BO). Warto zauważyć, że spośród projektów ogólnomiejskich, zaledwie jedna była „twardą” inwestycją, a pozostałe to projekty społeczne.
W puli BO dostępnych było 20 441 573 złote z miejskiej kasy. Z tej kwoty 16 624 463 złote przeznaczono na projekty dzielnicowe, a dla projektów dzielnicowych Zielonego BO – 3 306 790 złotych. Projekty ogólnomiejskie, z których mogą korzystać mieszkańcy co najmniej kilku dzielnic, otrzymały 3 817 110 złotych, w tym projekty Zielonego BO – 1 140 000 złotych.
Zgodnie z zasadą obowiązującą od kilku lat, jeżeli w danej dzielnicy nie wykorzystano pełnej puli środków na realizację zwycięskich projektów, niewykorzystana kwota przechodzi do kolejnej edycji BO. W BO 2024 nie wykorzystano dokładnie 1 327 319 złotych, które przejdą do puli BO 2025.
Na listy do głosowania trafiło 399 projektów, w tym 354 dzielnicowe i 45 ogólnomiejskich. Spośród projektów ogólnomiejskich, 12 należało do Zielonego BO, a 33 to „regularny” Budżet Obywatelski. Z kolei projekty dzielnicowe obejmowały 270 propozycji „regularnego” BO i 84 Zielonego BO.
W głosowaniu wzięło udział 45 776 osób, co stanowi 10,65% uprawnionych do głosowania, z czego 25 865 to kobiety, a 19 911 mężczyźni. Najwyższy odsetek głosujących odnotowano w Letnicy – 29,11%, na Wyspie Sobieszewskiej – 18,17%, a w Pieckach-Migowie – 17,39%.
Pula środków na poszczególne dzielnice podzielona jest na zasadzie 50% równego podziału i 50% proporcjonalnego do liczby mieszkańców danej dzielnicy.
Oto zwycięskie projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego 2024:
Kompleksowe rozwiązanie problemu dzików w mieście – 500 000 zł
Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich – 2 000 000 zł
Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami – 100 000 zł
Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek – rozwijamy pasję czytania – 72 000 zł
Zwycięskie projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego:
Gdańsk ratuje stare drzewa – Edycja Południe 380 000 zł
Zielona Oliwa – projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej – 380 000 zł
Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach – 225 000 zł
Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska – 22 000 zł
Polana Miejskiej Owcy – 40 000 zł