Zmiana granic dzielnicy

Są w Gdańsku takie budynki, które leżą na granicy dwóch dzielnic. Niektóre to budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze, ale są to też siedziby prywatnych firm oraz instytucji publicznych. Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku postanowił uporządkować ten stan rzeczy. Zaproponował zmiany przebiegu granic dzielnic w dziesięciu lokalizacjach. Nie są to drastyczne zmiany. Są przypadki, w których granica przebiega tuż przy ścianie budynku, czasem przez jego środek. Niektóre propozycje dotyczą więc przesunięć zaledwie o kilka, kilkanaście metrów – choć nie w każdym przypadku.
Propozycje te trafiły do Komisji Doraźnej Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska (jednostki pomocnicze to oficjalna nazwa rad dzielnic), która zajmuje się w tej kadencji także propozycjami zmian granic dzielnic, ale składanymi przez same rady dzielnic.
Podczas grudniowej sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę dotyczącą „zasięgnięcia opinii rad dzielnic w kwestii zaproponowanych zmian granic dzielnic” – tych przez Wydział Geodezji. Rady powinny określić, do której dzielnicy w całości przypisać dany budynek, i jak ewentualnie należy poprowadzić granicę. Mogą też zgodzić się z propozycjami urzędu.
O ile w kwestii proponowanych zmian zgłoszonych przez Wydział Geodezji termin konsultacji społecznych nie jest znany, o tyle wiadomo już, że za kilka tygodni, w lutym, przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie wniosków o zmianę granic złożonych przez wspomniane już rady: Ujeściska – Łostowic i Piecek – Migowa oraz Wzgórza Mickiewicza i Siedlec.
Przypomnijmy: Ujeścisko – Łostowice odda na rzecz sąsiedniej dzielnicy, Piecki – Migowo, trzy ulice: Hausbrandta, Miłosza i Wiewiórczą. Tego chcą mieszkańcy tych ulic, którzy utożsamiają się właśnie z Pieckami – Migowem. Zmiana granic tych dwóch dzielnic oznaczać będzie także zmianę granic okręgów wyborczych nr 2 i nr 3. W związku z tym, że powiększy się obszar Piecek – Migowa, zwiększy się też obszar okręgu nr 3.
Siedlce oddadzą na rzecz Wzgórza Mickiewicza zielone tereny Parku Na Zboczu. Znajdują się one w sąsiedztwie pętli autobusowo – tramwajowej funkcjonującej przy ul. Kartuskiej, za zabudową mieszkaniową i usługową. Jest to pas zieleni leżący pomiędzy ulicami: Szarą, Maryli i Łostowicką.
mat, prasowe