Wielki Kack

Dwa jubileusze

Ksiądz prałat Ryszard Kwiatek, proboszcz kościoła p. w. św. Wawrzyńca, obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Uroczystą Eucharystię sprawował jubilat w asyście...