Płacz i płać – jeśli chcesz parkować

karta1

karta1
Niepełnoprawni czują się pokrzywdzeni                                                       (fot. L. Dzierżak)
Niedawno zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Niektórzy czują się pokrzywdzeni.
Z naszą redakcją skontaktował się mieszkaniec Gdyni.
– Jestem zbulwersowany tą sytuacją – nie ukrywa nasz czytelnik. – Przecież jest oczywiste, że ni stąd ni zowąd nie przestałem nagle być osobą niepełnosprawną. Dlaczego zatem mam teraz, bez konkretnej przyczyny, wyrabiać sobie nową kartę i do tego jeszcze za to płacić?
Niestety, przepisy są nieubłagane. Okazuje się, że od miesiąca obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Karta tylko na 5 lat
Jak informuje MOPS w Gdyni, od 1 lipca organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce – na okres 3 lat. Karty parkingowe wydane do 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 r.
Płatne za każdym razem
Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
– To niekorzystne rozwiązanie dla mnie – argumentuje czytelnik. – Przecież za 5 lat nic się nie zmieni. Nadal nie będę sprawny tak samo, jak było to do tej pory. Ale będę musiał zapłacić za kartę – teraz i co każde kolejne 5 lat.
(kod)
Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu organem wydającym kartę parkingową jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2.
Sprawy dotyczące kart parkingowych można załatwiać od wtorku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00. W związku z nowymi przepisami zainteresowani są proszeni o osobiste stawiennictwo w siedzibie zespołu lub o kontakt telefoniczny (tel. 58 782 01 28) w celu ustalenia uprawnień do nowej karty parkingowej.