Rowerem po nowej ścieżce

Dobiegły końca prace na niespełna 300-metrowym odcinku ulicy pomiędzy stacją benzynową a ul. Małe Karwiny. Gotowy jest już nie tylko fragment ścieżki rowerowej, ale – za jednym zamachem – został odnowiony także chodnik.
Oprócz nawierzchni, zmienił się też układ samego ciągu komunikacyjnego. W rejonie ul. Zapolskiej droga dla rowerów została poprowadzona po zewnętrznej stronie skrzyżowania w celu zmniejszenia liczby miejsc kolizji ruchu pieszych z ruchem rowerowym.
– W dotychczasowym układzie na tym krótkim odcinku ścieżka przecinała chodnik trzykrotnie – argumentuje Rafał Studziński, miejski oficer rowerowy.
Modernizacja i budowa ścieżki oznacza zmiany, które powinny ucieszyć pieszych.
– Przejście, wraz z przejazdem przez ul. Zapolską, zostanie przesunięte w kierunku przychodni o odległość umożliwiającą pojazdom osobowym wyjeżdżającym z ul. Zapolskiej zatrzymanie przed ul. Chwaszczyńską w sposób niekolidujący z przejściem i przejazdem – tłumaczy Rafał Studziński, miejski oficer rowerowy.
Remont drogi rowerowej w ciągu ul. Chwaszczyńskiej jest realizowany w ramach projektu „Usunąć niespójności z obowiązującymi od 2012 roku standardami jakości na istniejących drogach o dużym znaczeniu komunikacyjnym”. Koszt inwestycji to ok. 300 tys. zł brutto.
W kolejnych latach mieszkańcy Karwin i Małego Kacka mogą spodziewać się wyremontowania odcinka poniżej ul. Strzelców do ul. Racławickiej wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Odcinek ciągu rowerowego i pieszego w okolicach przystanku Myśliwska oraz za ul. Górniczą jest również w planach remontowych Zarządu Dróg i Zieleni.
– Dodać należy, że w tym roku ZDiZ w Gdyni wyda na remonty dróg rowerowych około miliona złotych – mówi Rafał Studziński. – Do tej pory między innymi połączono dwie drogi rowerowe na ul. Sportowej, wyremontowano przejazdy rowerowe przy parkingu w Kolibkach (przy pomniku II MPS). Niedługo rozpocznie się również remont pasów ruchu dla rowerów na ul. Dickmana.
(kod)