Ulice wychodzą z cienia

oswietlenie

oswietlenie
Koperkowa jest jedną z ulic, która czeka na swoją kolej  (fot. kod)
Na wrzesień zostały zaplanowane prace przy budowie oświetlenia na ulicy Głogowej. Niedługo później ruszą prace przy ulicy Bazyliowej.
To kolejny element większego projektu „Oświetlenia ciemnych miejsc na Dąbrowie”, realizowanego przez Radę Dzielnicy Dąbrowa. W projekcie oświetlone zostaną również okolice dzielnicowych szkół podstawowych oraz ulice: Łopianowa, Koperkowa, Kameliowa, Macierzanki, Rumiankowa, a także sięgacze ul. Rdestowej w okolicach ul. Szafranowej.
– W przyszłych latach projekt będzie mógł zostać poszerzony o kolejne ulice – mówi Lechosław Dzierżak z Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa. – Jednak wcześniej zostaną zorganizowane konsultacje społeczne, aby omówić z mieszkańcami najbardziej priorytetowe inwestycje na dzielnicy. Zachęcam do składania propozycji na kolejne inwestycje już teraz, za pośrednictwem poczty elektronicznej rada.dabrowa@gdynia.pl.
Pilna sprawa
Sprawy związane z oświetleniem ciemnych ulic nie są nowością – dominowały np. swego czasu podczas konsultacji społecznych dla mieszkańców Dąbrowy. Po skali zagadnienia widać, że wciąż jest to olbrzymi problem na terenie naszej dzielnicy.
– Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział Lechosław Dzierżak tuż po konsultacjach. – Dlatego zaproponowaliśmy projekt oświetlenia niebezpiecznych miejsc na terenie naszej dzielnicy. Są to miejsca ciemne, sąsiadujące z lasami. Budowa oświetlenia jest stosunkowo niedroga w porównaniu z budową drogi, czy chodnika. Mamy również nadzieję, że realizując wiele inwestycji oświetleniowych naraz, firmy budowlane będą mogły dać korzystniejszą cenę, przez co będziemy mogli zrobić dla mieszkańców jeszcze więcej i jeszcze bardziej polepszy się standard życia na Dąbrowie.
Całość poza budżetem
Do realizacji przekazane zostało wówczas przede wszystkim oświetlenie ulicy Łopianowej.
– Początkowo chcieliśmy wykonać tę ulicę kompleksowo – zaznaczył Lechosław Dzierżak. – Na tej ulicy brakuje nie tylko oświetlenia, potrzebna jest jeszcze kanalizacja deszczowa oraz sanitarna razem z przepompownią ścieków, nawierzchnia ulicy i chodniki. Po deszczu na drodze pojawiają się takie dziury, że mieszkańcom jest trudno dojść, a nawet dojechać do swoich domów. Koszt całości według wyceny Wydziału Inwestycji wynosił w granicach od 3 do 4,5 mln zł i przekraczał kilkukrotnie możliwości Rady Dzielnicy Dąbrowy. Trzeba było inwestycję podzielić na etapy, najwięcej zgłoszeń od mieszkańców dotyczyło oświetlenia. Jest ono bardzo ważne, gdyż wpływa nie tylko na komfort, ale również na bezpieczeństwo mieszkańców.
Krok po kroku
Z inwestycji przekazanych do realizacji warto wymienić także oświetlenie ulicy Koperkowej. Tutaj sytuacja wyglądała analogicznie do ulicy Łopianowej. Ta ulica również była proponowana do realizacji kompleksowo, jednak nie pozwoliły na to możliwości finansowe Rady Dzielnicy Dąbrowy. W najbliższych latach jednak ulica ta zyska oświetlenie. Ponadto zdecydowano, że oświetlone zostaną: ul. Macierzanki, przejście piesze Ziołowa – Nagietkowa oraz odcinek ul. Kameliowej z szeregowcami. W tym ostatnim przypadku jest to poszerzenie inwestycji omawianej podczas wcześniejszych konsultacji, związanej z oświetleniem przejścia leśnego Gorczycowa-Sezamowa. Wszystkie te inwestycje uzyskały zarówno poparcie ze strony radnych dzielnicy, jak i zgromadzonych podczas konsultacji mieszkańców. Teraz wygląda na to, że od słów do czynów droga niedługa i zamierzenia są realizowane.
(kod)