Pora na latarnie

glogowa

glogowa
Lampy uliczne już stoją!                                                                            (fot. L. Dzierżak)
Dobiegły końca prace przy budowie oświetlenia na ulicy Głogowej. Niebawem ruszą prace przy ulicy Bazyliowej.
To kolejny element większego projektu „Oświetlenia ciemnych miejsc na Dąbrowie”, realizowanego przez Radę Dzielnicy Dąbrowa.
– Latarnie już stoją, czekają na odbiory i lada dzień zaświecą – cieszy się Lechosław Dzierżak z Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Dąbrowa.
Kolejne ulice
W projekcie oświetlone zostaną również okolice dzielnicowych szkół podstawowych oraz ulice: Łopianowa, Koperkowa, Kameliowa, Macierzanki, Rumiankowa, a także sięgacze ul. Rdestowej w okolicach ul. Szafranowej.
– W przyszłych latach projekt będzie mógł zostać poszerzony o kolejne ulice – mówi Lechosław Dzierżak. – Jednak wcześniej zostaną zorganizowane konsultacje społeczne, aby omówić z mieszkańcami najbardziej priorytetowe inwestycje na dzielnicy. Zachęcam do składania propozycji na kolejne inwestycje już teraz, za pośrednictwem poczty elektronicznej rada.dabrowa@gdynia.pl.
Sprawy związane z oświetleniem ciemnych ulic nie są nowością – dominowały np. swego czasu podczas konsultacji społecznych dla mieszkańców Dąbrowy. Po skali zagadnienia widać, że wciąż jest to olbrzymi problem na terenie naszej dzielnicy.
Po pierwsze – bezpieczeństwo
Rada dzielnicy wychodzi z założenia, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Stąd projekt oświetlenia niebezpiecznych miejsc na terenie naszej dzielnicy. Są to miejsca ciemne, sąsiadujące z lasami. A budowa oświetlenia jest stosunkowo niedroga w porównaniu z budową drogi, czy chodnika.
Najpierw do realizacji przekazane zostało przede wszystkim oświetlenie ulicy Łopianowej.
– Początkowo chcieliśmy wykonać tę ulicę kompleksowo – zaznaczył Lechosław Dzierżak. – Na tej ulicy brakuje nie tylko oświetlenia, potrzebna jest jeszcze kanalizacja deszczowa oraz sanitarna razem z przepompownią ścieków, nawierzchnia ulicy i chodniki. Po deszczu na drodze pojawiają się takie dziury, że mieszkańcom jest trudno dojść, a nawet dojechać do swoich domów. Koszt całości według wyceny Wydziału Inwestycji wynosił w granicach od 3 do 4,5 mln zł i przekraczał kilkukrotnie możliwości Rady Dzielnicy Dąbrowy. Trzeba było inwestycję podzielić na etapy, najwięcej zgłoszeń od mieszkańców dotyczyło oświetlenia. Jest ono bardzo ważne, gdyż wpływa nie tylko na komfort, ale również na bezpieczeństwo mieszkańców.
Kompleksowy projekt
Z inwestycji przekazanych do realizacji warto wymienić także oświetlenie ulicy Koperkowej. Tutaj sytuacja wyglądała analogicznie do ulicy Łopianowej. Ta ulica również była proponowana do realizacji kompleksowo, jednak nie pozwoliły na to możliwości finansowe Rady Dzielnicy Dąbrowy. W najbliższych latach jednak ulica ta zyska oświetlenie. Ponadto zdecydowano, że oświetlone zostaną: ul. Macierzanki, przejście piesze Ziołowa – Nagietkowa oraz odcinek ul. Kameliowej z szeregowcami. W tym ostatnim przypadku jest to poszerzenie inwestycji omawianej podczas wcześniejszych konsultacji, związanej z oświetleniem przejścia leśnego Gorczycowa-Sezamowa. Wszystkie te inwestycje uzyskały zarówno poparcie ze strony radnych dzielnicy, jak i zgromadzonych podczas konsultacji mieszkańców. Teraz wygląda na to, że od słów do czynów droga niedługa i zamierzenia są realizowane.
(kod)