Fotel do objęcia

fotel

fotel
Dla kogo fotel prezesa Moreny? Fot. t

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu LWSM „Morena”. Oferty przyjmowane będą do 30 września.
Kandydat ma mieć wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo, budownictwo i kierunki powiązane z nimi, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym, ponadto musi się wykazać znajomością prawa spółdzielczego i ustawy, no i mieć koncepcje do pełnienia funkcji prezesa zarządu.
Rada wymaga m.in. autorskiej koncepcji pracy oraz wizji rozwoju spółdzielni. Na giełdzie nazwisk osób, które mogłyby zasiąść w fotelu po odwołanym Eugeniuszu Głogowskim jest m.in. była pracownica tej spółdzielni, obecna prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach, Grażyna Czubala.
„Szczegółowe warunki konkursu (Regulamin wyboru członka Zarządu LWSM Morena w Gdańsku) można znaleźć na stronie internetowej: www.morena.com.pl” – czytamy na tej właśnie stronie. Z regulaminu zainteresowani dowiedzą się, że tylko prezydium, a nie cała rada, będą miały wpływ na to, czyje oferty przejdą pozytywną weryfikację, a czyje nie. Selekcją zajmie się bowiem prezydium rady, wyłaniając pięć jej zdaniem najlepszych ofert. Komisja Regulaminowa Rady Nadzorczej Moreny na ostatnim plenum rady wnosiła o to, aby zajmowało się tym plenum, czyli cała rada. Wiceprzewodniczący rady, Władysław Krugły, wniósł o to, żeby wniosek komisji odrzucić i wyboru dokonać według dotychczasowego regulaminu. Tak też rada stosunkiem głosów 6 za przy 5 przeciw wniosek komisji odrzuciła.

(g)